logo_ny.png

Kirkestafet inviterer til indsigt og debat

I slutningen af marts tager menighedsrådene i Vejle Provsti hul på en kirkestafet, der over de kommende år giver et solidt indblik i folkekirkearbejdet i Vejle.


- Ideen med ”Kirkestafetten” er at fortælle om det spændende, relevante og meget forskelligartede arbejde, der foregår rundt i provstiets sogne, så medlemmer såvel som ikke-medlemmer kan få et godt og grundig indblik i, hvad folkekirken er i dag, og hvordan den arbejder. Men der vil også være fokus på den meget vigtige historie, som dagens folkekirke bygger på.  Det bliver arrangementer med både nutid, fortid og fremtid – i en blanding af intense, korte foredrag, rundvisninger og debat, forklarer Mogens Lützen, der er formand for menighedsrådet i Hover Sogn og en af initiativtagerne til projektet.

”Kirkestafetten” afløser det tidligere ”Kend dit Provsti”, et initiativ der opstod tilbage i 2007, hvor Gårslev, Gauerslund og Egtved sogne blev en del af Vejle Provsti. Et projekt, der løb over 10 år. Det nye initiativ, ”Kirkestafetten”, forventes afviklet over en lignende årrække.


Tre møder i 2019
Ved årets første kirkestafet, tirsdag den 26. marts i Sct. Johannes Kirke, vil deltagerne i løbet af de to timer kunne høre provst Dorte Volck Paulsen fortælle om provstiet og kirkens historie, mens provstiets ungdomspræster fortæller om deres dagligdag blandt Vejles unge. Sognepræst Lisbeth Frøkjær Smed tegner en profil af kirkens kendte sognepræst Haldor Hald, og endelig bliver der mulighed for at opleve kirkens kantori, som under ledelse af organist Mathias Geiger opfører nogle nykomponerede korstykker. Aftenen slutter med et lille glas i våbenhuset.


Forårets andet arrangement foregår tirsdag den 21. maj i Sct. Nicolai Kirke, hvor deltagerne blandt andet får mulighed for at høre om arbejdet med restaureringen af kirken, og menighedsrådet formand, Christian Møller, giver en helt aktuel status på arbejdet.


Årets tredje arrangement er fastlagt til torsdag den 12. september i Nørremarkskirken. I 2020 vil der blive yderligere en række besøg i de lokale kirker.


Det er gratis at deltage i ”Kirkestafetten”, alle møder starter kl. 19.1. stafet i Johanneskirken: Brinkmann udsat for kor og Haldor Hald

Sct. Johannes Kirkens Kantori og Drengekor synger til Kirkestafetten den 26. marts et uddrag af korværket "Ti Ståsteder" inspireret af Svend Brinkmanns tre kendte debatbøger.

- Psykologiprofessor Svend Brinkmanns bøger "Stå fast", "Ståsteder" og "Gå glip" har vakt stor opmærksomhed i offentligheden. De er for mig at se værdifulde indlæg i den aktuelle, etiske samfundsdebat og dermed også meget relevante i en kirkelig sammenhæng, siger Matthias Geiger, organist i Sct. Johannes Kirke.

Som komponist har han således ladet sig inspirere af bogen "Ståsteder" til kompositionen af et større korværk skrevet for to kor, ensemble og solist. De 10 ståsteder, som Brinkmann belyser, er: Det Gode, Værdigheden, Løftet, Selvet, Sandheden, Ansvaret, Kærligheden, Tilgivelsen, Friheden og Døden. Teksten i Matthias Geigers korværk består af en række nøje udvalgte bibelsteder, som står side om side med udpluk fra Brinkmanns bog.

Til Kirkestafetten i Sct. Johannes Kirke, tirsdag den 26. marts kl. 19.00, får tilhørerne en lille forsmag af værket, der uropføres i kirken til april. Foruden Sct. Johannes Kirkens Kantori og Drengekor medvirker denne aften sopransangeren Laura Flensted- Jensen og pianisten Pøjken Flensborg.

Bliv klogere på Haldor Hald

Fra sin prædikestol i Vestbyens nye kirke, Sct. Johannes, blev Haldor Hald en klar og tydelig stemme om kirkens sociale ansvar. Haldor Hald var Sct. Johannes første sognepræst i årene fra 1941 – 1946, og den åbenmundede thyholmer blev i Vejle hurtigt kendt som et stærkt engageret menneske og præst. Hald stammede fra et hjem og en egn præget af en kulturåben form for Indre Mission, hvor han fra 1937 - 1941 var sognepræst i Hune i Vendsyssel og fra 1937 - 1941 korshærspræst i Århus, inden han kom til Vejle.

- Fra sin prædikestol i Vestbyens nye kirke talte han i det store opvoksende arbejderkvarter med en klar og tydelig stemme om kirkens sociale ansvar. Hald lagde ikke skjul på sin holdning til besættelsesmagten og var i kontakt med nogle modstandsgrupper med forbindelse til jødetransporter og illegalt bladarbejde, fortæller sognepræst i Sct. Johannes Lisbeth Smed. I krigens sidste måneder blev han arresteret og sendt først til Staldgården i Kolding og til Frøslevlejren og derfra til KZ lejren i Neuengamme. Via Vejle borgmesters mellemkomst blev han løsladt og kom tilbage til Danmark igen, hvor han en tid måtte gå under jorden ind til krigen var slut, fortsætter hun. Fra 1946 var Haldor Hald øverste chef for Kirkens Korshær i Danmark indtil han i 1964 blev biskop i Lolland-Falsters Stift. Haldor Hald døde i 1969, 61 år gammel. Du kan høre mere om Haldor Hald i forbindelse med årets første ”Kirkestafetten”.2. stafet i Sct. Nicolai Kirken: En hårdt tiltrængt istandsættelse
Det er godt og vel 50 år siden seneste større istandsættelse af Sct. Nicolai Kirke, men netop nu sker der en masse i byens nok ældste, tilbageværende bygning. I midten af maj kan du høre mere om den store ombygning.

- Kirken trængte simpelthen til at blive gjort i stand og samtidig har sognet hårdt brug for permanente, velegnede sognelokaler midt i byen, og vi glæder os til at fortælle om det store og spændende projekt, siger Christian Møller, menighedsrådsformand i Sct. Nicolai Sogn.

Det er i forbindelse med ”Kirkestafetten”, at Christian Møller, tirsdag den 21. maj kl. 19.00, indvier tilhørerne i det omfattende ombygningsarbejde.

- Sognegårds-faciliteter flettes ind i kirkens rum og vil da sammen udgøre et integreret hele, som skaber nærhed mellem kirkens ansatte, menigheden, byens borgere og besøgende, hvormed livet i kirken styrkes. Det er et mål at opnå en fleksibel indretning med flest mulig gode anvendelige rum og birum for at fremtidssikre kirken, forklarer Christian Møller.

- Et af problemerne i kirken i dag er de dårlige adgangsforhold for kørestolsbrugere og dårligt gående. Ligesom der laves ny trappe og rampe ved indgangen, indarbejdes også en rampe i gulvet ved koret, der giver god tilgængelighed.

Projektet, der har været flere år undervejs, er lagt i arkitektfirmaet E+N Arkitekturs kyndige hænder. E+N Arkitektur er et erfarent firma i kirkeverdenen, der tidligere hed Exners Tegnestue.

Du kan læse mere om ombygningen på www.vejle-sct-nicolai.dk/ombygningen-af-nicolai

Det er gratis at deltage i ”Kirkestafetten”.

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Kollerupvej 9A