logo_ny.png

Kirkestafet inviterer til indsigt og debat

I slutningen af marts tager menighedsrådene i Vejle Provsti hul på en kirkestafet, der over de kommende år giver et solidt indblik i folkekirkearbejdet i Vejle.


- Ideen med ”Kirkestafetten” er at fortælle om det spændende, relevante og meget forskelligartede arbejde, der foregår rundt i provstiets sogne, så medlemmer såvel som ikke-medlemmer kan få et godt og grundig indblik i, hvad folkekirken er i dag, og hvordan den arbejder. Men der vil også være fokus på den meget vigtige historie, som dagens folkekirke bygger på.  Det bliver arrangementer med både nutid, fortid og fremtid – i en blanding af intense, korte foredrag, rundvisninger og debat, forklarer Mogens Lützen, der er formand for menighedsrådet i Hover Sogn og en af initiativtagerne til projektet.

”Kirkestafetten” afløser det tidligere ”Kend dit Provsti”, et initiativ der opstod tilbage i 2007, hvor Gårslev, Gauerslund og Egtved sogne blev en del af Vejle Provsti. Et projekt, der løb over 10 år. Det nye initiativ, ”Kirkestafetten”, forventes afviklet over en lignende årrække.


Tre møder i 2019
Ved årets første kirkestafet, tirsdag den 26. marts i Sct. Johannes Kirke, vil deltagerne i løbet af de to timer kunne høre provst Dorte Volck Paulsen fortælle om provstiet og kirkens historie, mens provstiets ungdomspræster fortæller om deres dagligdag blandt Vejles unge. Sognepræst Lisbeth Frøkjær Smed tegner en profil af kirkens kendte sognepræst Haldor Hald, og endelig bliver der mulighed for at opleve kirkens kantori, som under ledelse af organist Mathias Geiger opfører nogle nykomponerede korstykker. Aftenen slutter med et lille glas i våbenhuset.


Forårets andet arrangement foregår tirsdag den 21. maj i Sct. Nicolai Kirke, hvor deltagerne blandt andet får mulighed for at høre om arbejdet med restaureringen af kirken, og menighedsrådet formand, Christian Møller, giver en helt aktuel status på arbejdet.


Årets tredje arrangement er fastlagt til torsdag den 12. september i Nørremarkskirken. I 2020 vil der blive yderligere en række besøg i de lokale kirker.


Det er gratis at deltage i ”Kirkestafetten”, alle møder starter kl. 19.
Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Mob. 26 46 12 85 - Kollerupvej 9A