logo_ny.png


spørgeskema


HVORDAN SVAREDE VI PÅ SPØRGESKEMAET?

Menighedsrådet takker for, at så mange gav sig tid til at besvare spørgeskemaet i januar. Det har resulteret i en rapport, som er udarbejdet af Anne Sofie Falck Utoft, der har indsamlet og analyseret data. Hun kom søndag den 15. november ved menighedsmødet og med oplæg og samtale blev vi klogere på hvilken vej besvarelserne peger. Ved den lejlighed optog vi en samtale om spørgskemaerne, som kan ses nedenfor.

Man kan læse rapporten her SPØRGESKEMA-UNDERSØGELSE.


kirker.png

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Mob. 26 46 12 85 - Kollerupvej 9A