logo_ny.png


spørgeskema


HVORDAN SVAREDE VI PÅ SPØRGESKEMAET?

Menighedsrådet takker for, at så mange gav sig tid til at besvare spørgeskemaet i januar. Det har resulteret i en rapport, som er udarbejdet af Anne Sofie Falck Utoft, der har indsamlet og analyseret data. Det vil hun komme og præsentere for os, når vi forhåbentlig igen kan mødes i vores sognehus, onsdag den 9. september i forbindelse med fyraftenssang der starter kl. 17.00 i kirken og derefter er der fællesspisning, oplæg og samtale om, hvilken vej svarene peger.

Indtil da, kan man læse rapporten her SPØRGESKEMA-UNDERSØGELSE.

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Mob. 26 46 12 85 - Kollerupvej 9A