logo_ny.png

VISIONER OG MÅLSÆTNINGER 2014

Menighedsrådet har godkendt nedenstående visioner for Kollerup og Vindelev sogne på menighedsrådsmødet i oktober:

 

En levende TRO og et åbent FÆLLESSKAB

 

Kollerup-Vindelev Menighedsråds vision er, at kirken vedbliver at være en integreret del af livet i sognene ved at:

 

1) afholde gudstjenester og undervise konfirmander og mini-konfirmander (forkyndelse og undervisning)

 

2) invitere ind i et fællesskab (diakoni), og

 

3) være imødekommende overfor nye måder at være kirke på (mission)

Kollerup og Vindelevs målsætning er derfor at:
 

 

1)FORNY UDTRYKKET!
a.Gudstjenesterne skal være i stadig udvikling, så dens udtryk kan forstås.
b.Menighedsråd/præst vil løbende forbedre kirkens kommunikation helt fra prædikestol, undervisning af konfirmander og til de sociale medier.

 

2)ÅBNE OP og SKABE FÆLLESSKAB
a.Afholde gudstjenester og arrangementer der appellerer bredt, idet kirken er åben for den evangeliske pointe, der ligger i et fællesskab, der er befriet for sociale, økonomiske og politiske interesser
b.At menighedsrådet involverer frivillige både i gudstjeneste og ved arrangementer og sørger for at de frivillige bliver introduceret til arbejdet.

 

3)UDVIKLE OG BEVARE.
a.Ved både at udvikle nye initiativer og bevare traditionerne skal menighedsråd, præst og betjening arbejde for at kirken til stadighed opfattes som relevant for de mennesker, der bor i vore sogne.
b.Institutionerne i sognene (Kollerup Skole, Børnehave og Brandbjerg Højskole etc.) giver muligheder som kirken skal benytte sig af og stille sig til rådighed for.
c.Kirken skal med institutioner, foreninger og de omkringliggende sogne udvikle nye initiativer og møderum til at styrke kirkens fællesskab.
d.Menighedsrådet vil tilstræbe at rammerne for kirkens aktiviteter er indbydende og tilgængelige.

kirker.png

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Mob. 26 46 12 85 - Kollerupvej 9A