logo_ny.png

Kollerup – Vindelev

Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde                                                                                           d. 13. august 2019.

Afbud fra: Birthe, Ove.

1.

Godkendelse/underskrivelse af referat fra møde d. 25. juni

Referat godkendt og underskrevet.

2.

Orientering ved regnskabsfører og kasserer. – kvartalsrapport

Orientering om kvartalsrapporten. Det ser fint ud.

Mobilepay: vi har tidligere fået et forkert nummer, derfor har det ikke fungeret.

Lysningens nummer er: 34 46 90.

Dette nummer bruges også til kaffe v. arrangementer.

Nummeret hedder nu: Sognehuset og Lysningen.

3.

Godkendelse af samarbejds-aftale med Provsti

Samarbejdsaftalen 2020 med Provstiet er godkendt.

4.

Orientering ved formand – herunder gennemgang af E-post

Liv-og-vækst-midler skal søges inden 1. sept.

Menighedsrådet godkender, at vi ansøger Liv-og vækstpuljen om 25.000 kr. til spørgeskemaundersøgelse.

Konsulentrunde foregår d. 2. el. 3. okt.

Der er foretaget genautorisation på DAP.

Landemode d. 6. sept. Grethe og Verner deltager.

Kirkestafet d. 12. september i Nørremarkskirken.

5.

Kollerup ny Graverhus

Status

Der er skader i det nye Sognehus efter røgudvikling fra en brændt affugter. Der bliver nu gjort rent, og beskadigede materialer skiftes. Forsikringen betaler.

Det egentlige byggearbejde er indtil videre udsat.

Arealoverførsel til Hygumvej 66 er underskrevet.

Verner laver forslag til skilt, som skal stå ved vejen ved det nye sognehus.

6.

Sognehuset: Husorden og Vedtægter til godkendelse

Husorden og Vedtægter godkendes.

7.

Orientering fra sognepræst

Morgensang på Brandbjerg Højskole til Naturens dag er på plads.

Birgitte har en forespørgsel til menighedsrådet om at abonnere på det norske tidsskrift: Strek. Vi siger ja.

8.

Orientering ved udvalgene

·         Aktivitetsudvalg

·         Kirke/kirkegårdsudvalg

·         Kollerup kirke Synrapport

·         Vindelev kirke Synsrapport

·         Præstegårdsudvalg

·         Lysningen

·         KirSam

Fyraftenssang:

Onsdag d. 28. august kl. 17.00 m. børn, bedste-forældre og andet godtfolk, med grill i Lysningen.

Torsdag d. 3. oktober:

Der blev aftalt til begge arrangementer, hvem som klargør mad.

Der laves et fælles konfirmandarrangement med forældre + åbent for alle andre med Hvejsel-Ildved i februar 2020. Med besøg af en fængselspræst.

Hvor er man med udvalgte gravsten til Lapidariet?

Gravstene skal sorteres – både i Kollerup og i Vindelev. Jørgen og Verner tager sig af det.

I øvrigt hedder Gravstensarkivet nu: DK-gravsten.dk.

Vinduer og dør i kapellet skal males.

Hele kapellet skal males.

Præstegårdstaget skal have algefjerner.

Det nye køkken m.m. er snart færdigt.

Der er lavet flis i præstegårdsskoven.

Der er mange bookinger for tiden.

Der er KirSambestyrelsesmøde d. 2. september.

9.

 Evt.


 

MENIGHEDSRÅDSMØDER
 

2019:
 

13. august

24. september

29. oktober

26. november


 


 

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Mob. 26 46 12 85 - Kollerupvej 9A