logo_ny.png

Kollerup – Vindelev

Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde d. 29. okt. 2019.

Afbud fra: Jørgen, Marianne, Ove.

1.

Godkendelse/underskrivelse af referat fra møde d. 24. sept.

Referat godkendt og underskrevet.

2.

Orientering ved regnskabsfører og kasserer.

Budget 2020 til godkendelse

3. kvartalsrapport er gennemgået.

Kollerup-Vindelev Sognes Menighedsråd,                 CVR-nr. 34766894, Budget 2020.                               Endelig budget afleveret d. 25-10-2019  14:36.

3.

Kollerup graverhus - Status

Grethe orienterede om status på byggeriet.

Vi stiler efter at holde indvielse omkring d. 11./12. januar 2020.

4.

Orientering ved formand – herunder gennemgang af E-post

Der er konsulentrunde d. 20. nov. 11.40 - 12.25 v. Kollerup Kirke.

Vi skal have en persondatapolitik, som skal fremgå af vores hjemmeside.

Morgensang d. 24. nov. i Vindelev Kirke.          Oplæsere: Grethe / Eva.

5.

Orientering fra sognepræst

Intet til referat.

6.

Spørgeskema

15 minutters workshop til emnet.

7.

Orientering ved udvalgene

·         Aktivitetsudvalg

·         Kirke/kirkegårdsudvalg

·         Præstegårdsudvalg

·         Lysningen

·         KirSam

·         Ungdomspræst 

Jette Rønkilde Bendixen holder sognesaften med emnet ”Hvem bestemmer”, d. 14. januar 2020.

Formiddagscafeerne er planlagte.  Til marts har vi valgt at lave en aftencafe.

4. maj 2020 er der Alsangsarrangement

Sommermøde d. 21. juni 2020 i det nye sognehus: David Bugge holder foredraget: Forløsning under narkose, Karen Blixen og kristendommen.

11. november 2020 kommer Ronnie Flyvebjerg Olsen, koncert sammen med grænseforeningen, entré 100 kr.

Kollerup Kirke:

Der skal findes en ny plads til de bevaringsværdige sten.

Lamperne til kapellet skal være de samme som dem på parkeringspladsen.

Køkkenet i præstegården er færdigt.

Der skal sættes et skilt op ved Lysningen, så man kan finde ind til shelterpladsen. Og der skal være et skilt med ”privat” el.lign. så folk ikke kører videre efter vendepladsen v. Lysningen.

2. maj 2020 forårsklargøring i Lysningen

Intet nyt.

6. nov. 2020: Unge spiser sammen – i Vejle/Spinderihallerne.

8.

Planlægning af mødedatoer 2020

7. januar 2020 MRM

18. februar 2020 MRM

17. marts 2020 MRM

14. april 2020 MRM

12. maj 2020 kl.19.00 orienterende møde ang. Menighedsrådsvalg

5. maj 2020 MRM

16. juni 2020 MRM

18. august 2020 MRM

15. september 2020 valgforsamling

29. september 2020 MRM

27. oktober 2020 MRM

15. november 2020 menighedsmøde

24. november 2020 MRM

9.

 Evt.

 


 

MENIGHEDSRÅDSMØDER
 

2019:
 

26. november


 2020:

7. januar

18. februar

17. marts

14. april

12. maj kl.19.00 orienterende møde ang. Menighedsrådsvalg

5. maj

16. juni

18. august

15. september valgforsamling

29. september

27. oktober

15. november menighedsmøde

24. november


 

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Mob. 26 46 12 85 - Kollerupvej 9A