logo_ny.png

Kollerup – Vindelev

Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde d. 21. juni, kl. 19.00 – 21.30

Afbud fra: Bente.

1.

Godkendelse/underskrivelse af referat fra møde d. 17. maj

Referat godkendt og underskrevet.

2.

Orientering ved regnskabsfører og kasserer

Entré til sommermødet søndag d. 19. juni: 2425,- kr.

3.

Orientering ved formand – herunder gennemgang af E-post

Vi har modtaget invitation til at se de nye lokaler i provstiet onsdag d. 10. august kl. 16.00 – 17.30.

Invitation til temamøde om diakoni i Vor Frelsers Kirkehus d. 5. oktober.

Gudstjenesten på Brandbjerg Højskole til Naturens Dag er droppet.

Kirkehøjskolen har sendt efterårsprogrammet ud.

Gospelkor starter i Sognehuset.

4.

Orientering fra sognepræst

Der er 5 tilmeldte konfirmander til næste år.

Minikonfirmander kommer til at bestå af både 3. og 4. klasses elever. Undervisningen ligger fra august til september.

5.

Samtale i 15 min.

Emne: Hvordan kan vi fremme mødet med nytilflyttere og de ”unge” omkring de 50 og vise hvad vi har at byde på?

Der var en god snak. Både om, hvorfor folk mon ikke dukker op til vores arrangementer.  Og om, hvordan vi måske kan få flere folk til at få lyst til at deltage i vores aktiviteter.

6.

Orientering ved udvalgene:

Aktivitetsudvalg

D. 14. september kommer Quintetten og spiller i kirken. Herefter er der fællesspisning i Sognehuset. Der er samtidig 2 jubilarer, som skal fejres: Birthe Bertelsen og Stinne Kyed har begge 25-års jubilæum.

D. 4. december er der menighedsmøde med julefrokost.

Kirke/kirkegårdsudvalg.

Herunder kort gennemgang af synsrapporter.

Bilag synsrapporter.

Kollerup Kirke:

·       Udvalgte punkter i synsrapporten blev gennemgået.

·       Vi siger ja til tilbud på udendørslamper fra Givskud El.

Vindelev Kirke:

·       Udvalgte punkter i synsrapporten blev gennemgået.

·       Myndighedsprojektbeskrivelse til udskiftning af taget på tårnet er under udarbejdelse.

Præstegårds-/skovudvalg. Herunder kort gennemgang af synsrapport.

Bilag: synsrapport.

Præstegården:

·       Udvalgte punkter i synsrapporten blev gennemgået.

Lysningen

Der er gravet ud til et biodiversitetsområde. Det er blevet meget flot. Dræn, som skulle tage vand fra naboer, er fundet i skoven, og nye rør er lagt ned.

KirSam

Intet til referat.

7.

Ungdomspræsteriet

Intet til referat.

8.

Evt.

Intet til referat.


           2022 

Menighedsrådsmøder

16. august 2022

27. september 2022

25. oktober 2022

22. november 2022

Menighedsmøde d. 13. november 2022.


 

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Mob. 26 46 12 85 - Kollerupvej 9A