logo_ny.png

Kollerup – Vindelev

Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde tirsdag d.2. april. 2024

Afbud fra: Lisbeth, Else, Maria.

1.

Godkendelse af dagsorden/ underskrivelse af referat fra møde d. 5. marts 2024 + d. 6. feb. 2024.

·       Dagsorden / referater godkendt og underskrevet.

2.

Orientering ved regnskabsfører og kasserer

·       Intet nyt.

3.

Orientering fra Budgetmøde i Provsti

PSI skema

·       Der blev orienteret om budgetmødet.

·       Vedr. ønsker på PSI-skema: Vi vender tilbage med overslagspriser på nyt orgel i Kollerup Kirke, nyt tag på kirketårnet i Kollerup og renovering af kirkegårdsdige i Vindelev.

4.

Orientering ved formand – herunder gennemgang af E-post

·       Menighedsrådsforeningen arbejder med menighedsrådsloven, som skal ændres.

·       Vindelev Kirkes ejendomsnummer udgår. Der kommer en ny BBR på to numre.

5.

Orientering ved sognepræst

·       Vi fastholder præstesekretær fra Jelling 2 timer om ugen.

·       Påsken er gået fantastisk godt. Gudstjenesterne har været godt besøgt.

6.

7 min. samtale

Uddeling af kirkeblad til sognebåndsløsere m.fl.

Hvordan vil vi gøre – rådet eller frivillige omdeler eller sendes med post?

·       Frivillige fra Menighedsrådet omdeler fremover.

7.

Orientering ved udvalgene:

·       Aktivitetsudvalg

·       Intet nyt.

·       Kirke/kirkegårdsudvalg

Kollerup Kirke:

·       Vi har brug for flere lave lamper til parkeringspladsen ved Sognehuset.

Vindelev Kirke:

·       Affugteren byttes ud med en ny.

·       Der er kirkesyn (begge kirker og præstegård) d. 18. april kl. 15.00 – start i Præstegården.

·       Præstegårdsudvalg

Skoven

·       Lysningen

·       I løbet af foråret kommer der grus til vejen ud for skoven.

·       Der købes en robotplæneklipper til præstegården.

·       D. 4. maj er der arbejdsdag i Lysningen.

·       KirSam

·       Der blev givet en orientering fra seneste referat af KirSam-mødet d. 18. marts.

·       Ungdomspræst

·       Intet nyt.

8.

Ny dato for studietur for mr. og personale alle med ledsager.

·       Fredag d. 4. oktober 2024.

9.

Evt.

·       Intet nyt.


           2024

Menighedsrådsmøder

9. januar

6. februar

5. marts

2. april

7. maj

18. juni

13. august

24. september

22. oktober

19. november


Alle møderne er i sognehuset og åbne fra kl. 19 for deltagelse fra sognets beboere.
 

kirker.png

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Mob. 26 46 12 85 - Kollerupvej 9A