logo_ny.png

Kollerup – Vindelev

Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde d. 24. nov. 2020.

Afbud fra: Bente.

1.

Godkendelse/underskrivelse af referat fra møde d. 27. okt.

Referat godkendt og underskrevet.

2.

Orientering ved regnskabsfører og kasserer.

Provstiet har behandlet vores finansiering af sognehuset. Lånet er hævet med 240.000,- kr.

3.

Sognehuset - Status

15. dec. 12.30 er der ét-års-eftersyn i Sognehuset.

Plænerobot og cykelstativer er bestilt.

Alarmsystem skal sættes i gang.

4.

Orientering ved formand – herunder gennemgang af E-post

Vedr. miljøgodkendelse Ildvedvej 3: Vi har ingen indvendinger.

Vi overvejer indkøb af den nye højskolesangbog.

Da personalet er utrygt ved kirkekaffen, droppes denne.

Vi har fået afslag på dækning af stjålne stole i Vindelev.

5.

Orientering fra sognepræst

Vedr. juleafslutninger med lokale institutioner:       en plan er på vej.

Birgitte planlægger at bringe juleblomster ud til udvalgte personer.

Der er optaget onlinegudstjenester.

6.

Orientering ved udvalgene

·         Aktivitetsudvalg

·         Kirke/kirkegårdsudvalg

·         Præstegårdsudvalg

·         Lysningen

·         KirSam

·         Ungdomspræst 

Nyt kirkeblad er på vej.

Der er juleskovtur lørdag d. 28. nov. med det nye menighedsråd.

Som et forsøg flyttes læsekredsen til om formiddagen.

Kirkefrø - musik og bevægelse for 0 til 4-årige ved Ove Rasmussen og Lone Byrner - starter efter nytår.

Kollerup Kirke:

Der skal skaffes et nyt aflåseligt skab til dåbsfad og kande. Skal stå bag alteret.

Vindelev Kirke:

Træer ved graverhuset vil blive fjernet.

Skovturen på lørdag gennemføres med begrænset antal.

Den gamle sognestue mangler kraftstrøm.

Der er flot pyntet på begge kirkegårde.

Dørlåse i kirkerne virker nu.

Intet nyt.

8.

 Evt.


 


 

MENIGHEDSRÅDSMØDER 
 


 2020: 

 

15. november menighedsmøde

24. november


 

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Mob. 26 46 12 85 - Kollerupvej 9A