logo_ny.png

Referat af menighedsrådsmøde d. 18. august 2020

Afbud fra:  Ingen afbud.

1.

Godkendelse/underskrivelse af referat fra møde d. 16. juni

Referat godkendt og underskrevet.

2.

Orientering ved regnskabsfører og kasserer - kvartalsrapport

Der blev orienteret om regnskabet.

3.

Orientering ved formand – herunder gennemgang af E-post

Der er uændrede krav vedr. corona / personantal:

Kollerup kirke: 78 pers. u. sang.

Kollerup kirke:  27 pers. m. sang.

Vindelev kirke: 60 pers. u. sang.

Vindelev kirke: 23 pers. m. sang.

Sognehus: mødelokale: 36 pers.

Sognehus: hvis dobbeltdørene lukkes op: 51 pers.

På nettet ligger et referat fra budgetsamråd.

Vi får færre ligningsmidler i 2021.

Landemode d. 4. sept. er aflyst.

Kirkestafet i Jelling Kirke d. 20. august kl. 19.00.

Konfirmation d. 20. sept. Telegramvagt: Mette, Grethe.

4.

Sognehuset - status

Der blev orienteret om løst og fast.

Vi skal have indkøbt: cykelstativer, rullegardiner, cigaretspand, robotplæneklipper, et par stole til entreen, udendørs borde-bænke, beplantning ved parkeringsplads.

5.

Orientering fra sognepræst

Der er p.t. besøg af ”Danske Kirker” i Kollerup Kirke.

Alt fra arkiv i Præstegården er flyttet til arkiv i Sognehuset.

I forhold til corona:

- bryllupper er blevet udsat / flyttet.

- der er flere lørdagsdåb og dåb før og efter guds-tjenester.

- konfirmationen er flyttet til Kollerup Kirke.

Der er indskrivning med nye konfirmander d. 6. sept.

Ove starter sammen med Lone Byrner.:”Kirkefrø i musik og bevægelse”, 5 lørdage i sept./okt./nov.

Der laves 2 online gudstjenester bl.a. til 2. juledag. Der søges Liv og Vækstmidler til formålet.

Der søges om 25.000,- kr.

2. klasse fra Kollerup Skole kommer på besøg i kirken på tirsdag d. 25. august.

Der er repræsentantskabsmøde i Ungdomspræsteriet d. 25. august.

6.

Orientering ved udvalgene

·         Valg til Menighedsrådet

·         Aktivitetsudvalg

·         Kirke/kirkegårdsudvalg

·         Kollerup kirke Synsrapport

·         Præstegårdsudvalg

·         Lysningen

·         KirSam

Valgforsamling d. 15. sept.

Orienteringsmøde forinden er afholdt.

Jørgen orienterede om det kommende forløb.

Der blev orienteret om kommende aktiviteter.

Kollerup:

Vi har fået 5%midler til tag på våbenhus.

Vi har fået tilbud på reparationer af vinduer og tilbud på nye vinduer.

Der er lavet ny låge til kirketårnet. Skal males.

Vindelev:

Der skal laves en oversigt over, hvad der skal ske i forb. med istandsættelse.

Synsrapport blev ikke godkendt af Provstiet. Bl.a. pga. huller i tag på tårn – det er repareret; og dåbsfad og kande skal være låst inde, en løsning er igangsat.

Der skal indkøbes skovplanter til genplantning i Præstegårdsskoven.

Jesper sørger for at igangsætte omlægning af fliser i præstegården.

Juleskovtur lørdag d. 28. november kl. 10.00 – 12.00.

Marianne arrangerer brandslukningskursus.

7.

 Evt. 


 

MENIGHEDSRÅDSMØDER 
 


 2020: 


 

15. september valgforsamling

29. september

27. oktober

15. november menighedsmøde

24. november


 

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Mob. 26 46 12 85 - Kollerupvej 9A