logo_ny.png

Kollerup – Vindelev

Menighedsråd

Menighedsrådsmøde d. 19. marts 2019

Afbud fra: Verner, Bente, Ove, Else.

1.

Godkendelse/underskrivelse af referat fra møde d. 19. feb. 2019

Referat godkendt og underskrevet.

2.

Orientering ved regnskabsfører og kasserer

Godkendelse af Regnskab 2018

”Kollerup-Vindelev Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 34766894, Regnskab 2018, Afleveret d. 18-03-2019 10:25” - Regnskab godkendt.

Vi arbejder på mobilepay til indsamling.

Provstiet har godkendt vores plan med at udskyde nogle af udgifterne til nyt sognehus et år.

Vi planlægger et møde med provstiet vedr. finansieringsplan for det udskudte arbejde til 2020.

3.

Kollerup Graverhus – status

Herunder: vedtægter og navneforslag.

Grethe orienterede om status for graverhus.

Verner og Jørgen kigger på vedtægter og husorden for graverhuset. Og kommer med forslag til ordlyd.

Navneforslag blev drøftet.

4.

Orientering ved formand – herunder gennemgang af E-post

På DAP ligger et nyhedsbrev fra Korshærspræsten Signe Toft.

Kirkestafet: 3 møder i 2019:                                            26. marts i Johanneskirken,                                            21. maj i Skt. Nicolai Kirke,                                           12. september i Nørremarkskirken.

Program for Kirkehøjskolen ligger på DAP.

Distriksforeningen indbyder til fyraftensmøde 7. maj 2019 i Gauerslund Sognehus 17.00-21.00.                 Tema: Hvad er vi fælles om?

Elsebeth er blevet valgt til forretningsudvalget for Ungdomspræsteriet.

5.

Orientering ved sognepræst.

Minikonfirmandernes forløb er afsluttet. Det har været et godt forløb.

Konfirmanderne havde deres egen gudstjeneste, som gik rigtig godt.

Birgitte tager på kursus i 14 dage i Beirut – i september 2019.

6.

Orientering ved udvalgene:

·         Aktivitetsudvalg

·         Kirke/kirkegårdsudvalg  K.

                                                    V.

·         Præstegårdsudvalg og Lysningen/skoven

·         KirSam                   

Kirkebladet er på trapperne.

”Sommermøde på vandring” d. 2. juni 2019.

Fyraftenssang d. 26. sept. 2019.

Menighedsmøde søndag 17. nov. 2019.

Juleskovtur lørdag d. 30. november 2019.

Lucia torsdag d. 12. dec. 2019.

Kirkesyn d. 30. april i begge kirker.

Tårnene i begge kirker skal kalkes.

Intet til referat.

Der er sat nye udendørsbænke op ved kirkerne.

Marianne har været på kirkegårdskonference.

7.

Evt.

Intet til referat.


 


 


 


 

MENIGHEDSRÅDSMØDER
 

2019:
 

30. april

28. maj

25. juni

13. august

24. september

29. oktober

26. november


 


 

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Kollerupvej 9A