logo_ny.png

Kollerup – Vindelev

Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde d. 25. juni 2019

Afbud fra: Elsebeth, Bente, Birthe, Jesper.

1.

Godkendelse/underskrivelse af referat fra møde d. 28. maj

Referat godkendt og underskrevet.

2.

Orientering ved regnskabsfører og kasserer

Intet nyt.

3.

Orientering ved formand – herunder gennemgang af E-post

Jelling Menighedsråd spørger, om vi kan hjælpe med betaling af kørsel af asylansøgere til kirkegang i Kollerup og Vindelev - med mindre der er frivillig kørsel. Vi siger ja.

Jelling Menighedsråd takker for fællesaftenen d 18. juni.

Grethe har søgt om at få frigivet de frie midler. Vi forventer at få godkendelse.

4.

Orientering fra sognepræst

Køkkenet til præstegården bliver sat op i uge 29.

Der oprettes sikker-henvendelse på Sogn.dk.

Birgitte har været på gdpr-kursus.      Menighedsrådet skal have beskrevet en datapolitik.

Birgitte har ferie i uge 28, 29, 30.

D. 8. september på Naturens Dag flyttes gudstjenesten til Brandbjerg Højskole.

Kirkebladet er på vej.

5.

Omdeling af kirkeblade

Man er opmærksom på, at alle skal have bladet leveret.

6.

Kollerup Graverhus - status

Byggeriet går som planlagt.

7.

Orientering ved udvalgene

·         Aktivitetsudvalg

Vedr. gudstjenestefrekvens:

·         der er ikke et ønske om flere dobbeltgudstjenester på søndage.

·         i stedet for morgensang, vil vi fremover have aftensang kl. 19.00.

Fællessang i sognehuset bliver fremover 4 gange om året.

Der er dannet et nyt udvalg: Spørgeskemaudvalget.

Vi vil bl.a. undersøge de lokale beboeres opfattelse af og ønsker til kirken og sognehuset.

Undersøgelsen sendes ud som en selvstændig publikation og omdeles af menighedsrådet.

Gudstjeneste/morgensang ved menigheden d. 21. juli.

·         Kirke/kirkegårdsudvalg

Kollerup og Vindelev:

Vi afventer svar fra murer og maler til kalkning og malerarbejde ved både Kollerup og Vindelev kirke.

·         Præstegårdsudvalg

Lysningen

Der er lavet flis i skoven.

·         KirSam

Intet nyt.

8.

Ungdomspræsteriet

Intet nyt.

9.

Evt.


MENIGHEDSRÅDSMØDER
 

2019:
 

13. august

24. september

29. oktober

26. november


 


 

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Mob. 26 46 12 85 - Kollerupvej 9A