logo_ny.png

Kollerup – Vindelev

Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde d. 18. maj. 2021

1.

Godkendelse/underskrivelse af referat fra 9. marts og online møde d. 6. april 2021

Referater godkendt og underskrevet.

2.

Orientering ved regnskabsfører og kasserer.

Kvartalsrapport.

Opfølgning på Forårsmødet med Provstiet.

Bente orienterede om kvartalsrapporten.

Der blev fulgt op på Forårsmødet med Provstiet.

3.

Orientering ved formand – herunder gennemgang af E-post

Det var en god arbejdsdag i lørdags i Lysningen.

4.

Info - ang. garantier for Sognehuset 5 års aflevering.

Vi skal selv indkalde til 5 års afleveringsmøde.

5.

Godkendelse af genautorisering af kontroladgange til it-systemet

På It-skrivebordet skal der genautoriseres. Grethe sørger for det.

6.

Godkendelse af vedtægtsændring for kirkegårdene

Vedtægtsændringerne tilrettes og tages op på næste møde igen.

7.

Orientering ved sognepræst

Vi forsøger os med 35 minutters gudstjeneste de næste måneder. Gudstjenesten indeholder 2 læsninger og 4 salmer. Der vil være altergang ved højmesse.

Flygelet i Sognestuen er blevet stemt.

Klaveret i den gamle sognestue skal prøveopsættes i Kollerup Kirke.

10 minikonfirmander er nu startet.

Konfirmanderne er også startet.

8.

Orientering ved udvalgene

·         Aktivitetsudvalg

Gudstjeneste Pinsemandag d. 24. maj kl. 14.00 i Lysningen.

Sangaften onsdag d. 26. maj 19.30 i Lysningen.

Sommermøde i Kollerup d. 20. juni med Børge Munk Poulsen.

Fyraftenssang i Lysningen d. 11. august.

Konfirmation i Kollerup Kirke d. 14. august.

·         Kirke/kirkegårdsudvalg Herunder orientering fra syn.

Synsrapporter er lavet, men ikke sendt af sted.

Der drøftedes, hvad vi gør med gravpladser, der udløber. Vi vender tilbage til emnet.

Kollerup:

Toilettet i sidebygningen til kapellet: Der skal skitseres, hvad der skal laves i forbindelse med nedlægning. V. Verner.

Stole til Kollerup Kirke skal købes snarest. Forsikringen rykker for faktura.

·         Præstegårdsudvalg

              Herunder Lysningen

En overordnet plan for Biodiversitet, er endnu ikke lavet. Udvalget arbejder videre.

·         KirSam

Intet at bemærke.

·         Ungdomspræst

Intet nyt at berette.

9.

Evt.MENIGHEDSRÅDSMØDER 
 


 2020: 

 

15. november menighedsmøde

24. november


 

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Mob. 26 46 12 85 - Kollerupvej 9A