logo_ny.png

Kollerup – Vindelev

Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde d. 28. sept. 2021

Afbud fra: Marianne.

1.

Godkendelse/underskrivelse af referat fra møde d. 17. aug.

Referat godkendt og underskrevet.

2.

Orientering ved regnskabsfører og kasserer.

- Budget 2022 til behandling.

- Protokollat –underskrives

Bilag 1.

Budget 2022 blev gennemgået.

Protokollat blev underskrevet.

3.

Visioner og målsætninger for 2022 til godkendelse.

Bilag 2.

Godkendt.

4.

Ændring af Sognehusvedtægter til godkendelse.

Bilag 3.

Forslag til ændringer blev debatteret.

Vi vender tilbage til endelig vedtagelse senere.

5.

Orientering ved formand – herunder gennemgang af E-post

Formanden orienterede om e-post.

Provstiet har meddelt, at vi ikke må yde økonomisk støtte til opførelsen af nyt spejderhus i Ådal.

Der er valgt et nyt provstiudvalg.

6.

15 min. fortælling v. Jørgen.

Om renovering af Vindelev kirke.

Fik god orientering til at tænke projektet igennem igen.

Jørgen tager tilbud hjem på nyt tag til kirken.

7.

Orientering fra sognepræst

På næste menighedsrådsmøde d. 26. okt. skal vi aftale, om vi skal have 4 eller 5 salmer til gudstjenesten.

Vi har 7 konfirmander. De skal snart både i teater og ud at spise.

Pga. brandfare er der udtrykt ønske om, at der skal være kunstige lys på juletræet i kirken. Det købes til Kollerup Kirke for at prøve det af.

Julegudstjenesterne i år bliver prøvet af med nye tider, som er kl. 14.00 og 15.30.

8.

Orientering ved udvalgene

Aktivitetsudvalg

Intet nyt.

Kirke/kirkegårdsudvalg

Kollerup:

Vi har fået tilbud på nedlæggelse af sidebygning til kapellet., hvilket vi har sagt ja til.

Lampen ved kirkedøren er løs. Det skal repareres.

De godkendte vejskilte med fartbegrænsning er endnu ikke opsat – Verner rykker for en opsætning.

Vindelev:

Intet nyt.

Præstegårdsudvalg

Der er blevet fliset i skoven.

Skovvejene skal rettes af.

Der bliver taget tilbud hjem på alternativ varmekilde i præstegården. 

Lysningen

Intet nyt.

KirSam

Brændemærkestempel til stole m.m. er bestilt.

7.

Evt.

Intet nyt.MENIGHEDSRÅDSMØDER 
 


 2020: 

 

15. november menighedsmøde

24. november


 

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Mob. 26 46 12 85 - Kollerupvej 9A