logo_ny.png

Referat af menighedsrådsmøde d. 27. okt. 2020

Afbud fra: Elsebeth

1.

Godkendelse/underskrivelse af referat fra møde d. 29. sept.

Referat godkendt og underskrevet.

2.

Orientering ved regnskabsfører og kasserer.

Budget 2021 til godkendelse

Kvartalsrapport pr. 30./9. 2020 blev gennemgået.

Budget 2021 er godkendt med stemplet:

Kollerup-Vindelev Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 34766894, Budget 2021, Endelig budget afleveret d. 09. 10. 2020 14:45.

Kvartalsrapport for Kirsam, 3. kvartal 2020, blev gennemgået.

3.

Kollerup-Vindelev Sognehus - Status

Grethe takker for en god plantedag lørdag d. 24. okt.

Der skal købes en plænerobot. Tilbud indhentes.

Cykelstativ kommer i november. Stilles op af Verner.

Priser på lamper ved kapel er indhentet.

I Sognehuset mangler opslagstavle, tidsskriftshylde, spejl m.m. Ved Birgitte og Grethe.

Anskaffelse af gardiner til udvalgte døre. Ved Verner.

Jørgen undersøger priser på fibernet.

4.

Orientering ved formand – herunder gennemgang af E-post

På DAP’en kan der læses referat fra budgetsamråd.

Kirkestafetten: Grejsdal kirke 4. nov. kl. 19.00.

Menighedsrådsforeningen inviterer til inspirations-aften d. 10. nov. Vedr. Uddannelse i kirken. Vi afventer.

Stiftsdag lørdag d. 20. marts. 2021.

5.

Orientering fra sognepræst

Allehelgensgudstjeneste søndag d. 31. oktober.

Konfirmander laver online-interview med kirkegængere.

Julens gudstjenester d. 24. dec. er kl. 14.30 og 16.00.

Birgitte har købt indstikket ”Det kirkelige landskab” fra Kristeligt Dagblad vedr. det at være medlem af menighedsrådet – til alle menighedsrådsmedlemmer.

6.

Orientering ved udvalgene

·         Aktivitetsudvalg

·         Kirke/kirkegårdsudvalg

·         Præstegårdsudvalg

·         Lysningen

·         KirSam

·         Ungdomspræst 

Planlagte møder og koncerter afholdes.

Menighedsmøde d. 15. nov.: efter gudstjenesten serveres en let anretning i sognehuset, derefter formandens beretning og spørgeskemaets resultat ved Anne Sofie Utoft.

Kvintetten spiller i kirken d. 2. dec. kl. 19.00. Herefter er der gløgg og klejner i Sognestuen.

D. 8. dec. kl. 16.30 er der dukketeater i Vindelev - i stedet for Luciaoptog.

Kollerup:

Vinduer i kapellet er blevet repareret og malet.

Der er behandlet med rodalon på loftet i våbenhuset.

Der er kommet nye skod i kirketårnet.

Der er sprøjtet for træorme i tårnet.

Vedr. anmodning om hastighedsnedsættelse på vejen ud for kirken: ønsket er meldt og bliver behandlet.

Vindelev:

Det undersøges om træer ved graverhus kan fjernes.

Lyserøde skjolder i skibet skal undersøges. Provstiet kontaktes til besigtigelse af kirken.

Skabet på væggen i koret er fyldt med orm. Skal tages ned for at blive behandlet.

Juletur i Præstegårdsskoven d. 28. nov. 10.00 – 12.00.

Der skal fældes enkelte store bøge tæt ved naboer.

Der plantes lærk i områder, hvor der er skovet gran.

Der udtyndes i træerne ved shelterne.

Bjørn har sagt op pr. 1. nov.

Intet nyt.

7.

Coronatiltag

Nye restriktioner pr. 26. oktober 2020 kommer ikke til at berøre kirkens liv på nye måder, bortset fra, at der til udendørs begravelser må være max 50 pers.  

8.

 Evt. 


 

MENIGHEDSRÅDSMØDER 
 


 2020: 

 

15. november menighedsmøde

24. november


 

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Mob. 26 46 12 85 - Kollerupvej 9A