logo_ny.png

Kollerup – Vindelev

Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde d. 27. sept. 2022.

Afbud fra:  Lisbeth

1.

Godkendelse/underskrivelse af referat fra møde d. 17. aug.

Referat godkendt og underskrevet.

2.

Orientering ved regnskabsfører og kasserer.

- Budget 2023 til behandling.

- Protokollat –underskrives

Budget 2023 blev behandlet.

Protokollatet er gennemgået og godkendt.

3.

Visioner og målsætninger for 2023 til godkendelse.

Godkendt.

4.

Godkendelse af tillæg til samarbejdsaftale 2023 + underskrivelse

Godkendt.

5.

Godkendelse af myndigheds projektforslag vedrørende tårn og tårnspir på Vindelev Kirke.

Godkendt.

6.

Orientering ved formand – herunder gennemgang af E-post

·       Der har været et godt budgetsamråd.

·       I søndags var der indsamling til Folkekirkens Nødhjælp: 1540,- kr.

·       Flygelet skal ikke stemmes så tit, da der bliver monteret en steamchaser.

·       Klaveret i den tidligere konfirmandstue skal afhændes.

·       Hovedkær Lokalråd har henvendt sig. De vil gerne lave en film om lokalområdet. De ønsker et tilskud på 3000,- kr. til arbejdet. Vi takker nej.

7.

15 min. Samtale:

9 gudstjenester i Kollerup – kan det være i Sognehuset og hvordan?

Ideen blev drøftet og fundet god, og vil blive gennemført 5 gange i løbet af jan.-feb.-mar. 2023.

8.

Orientering fra sognepræst

·       Vikarpræst i løbet af oktober 2023:             Camilla Synnøve Laursen.

·       Vi har 6 konfirmander. De skal bl.a. besøge kirkegængere, og de skal i teateret.

9.

Orientering ved udvalgene

Aktivitetsudvalg

·       2. marts 2023: foredrag om kropssprog.

·       Påskefyraftenssang.

·       Film i januar.

Kirke/kirkegårdsudvalg

Kollerup:

·       Der er bestilt vindueskod til vindue i kirken.

·       Lamper hen til kapellet er sat op.

·       Der indhentes 2 tilbud på vinduer til Kollerup Kirke.

Vindelev:

·       Der skal købes ny kirkedør efter indbrud. Når tilbud haves, meldes det til forsikring.

·       Der indhentes bud på maleropgaver.

Præstegårdsudvalg

Intet nyt.

Lysningen

·       Skovtur lørdag d. 26. nov. kl. 10.00 – 12.00.

KirSam

Marianne er sygemeldt på halv tid. Derfor er der fundet ekstra hjælp til grandækning

10.

Evt.


           2022 

Menighedsrådsmøder

16. august 2022

27. september 2022

25. oktober 2022

22. november 2022

Menighedsmøde d. 13. november 2022.


 

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Mob. 26 46 12 85 - Kollerupvej 9A