logo_ny.png

Kollerup – Vindelev Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde d. 18. juni 2024

Afbud fra: Jesper.

1.

Godkendelse/underskrivelse af referat fra møde d. 7. maj

·         Referat godkendt og underskrevet.

2.

Orientering ved regnskabsfører og kasserer

·         Intet til punktet.

3.

Orientering ved formand – herunder gennemgang af E-post

·         Indsamling til Kirkens Korshær ved pinsegudstjenesten: 658,- kr.

·         Virksomhedsbesøg i kirken forløb rigtig godt.

·         Der er udbudt en kirkeistandsættelsesordning af Kirkeministeriet. Vi vil undersøge, om Vindelev kirke kan komme under de kriterier, der er for at søge nogen af disse midler.

·         Der har været 5-års-syn på Sognehuset. Forskelligt skal ordnes.

·         Fremover laves der en vedligeholdelsesplan for kirkens bygninger.

4.

Opsætning af ladestandere underskrives

·         Vi underskriver kontrakt, som viser, at der opsættes ladestandere, og at menighedsrådet er indforstået med, de i kontrakten der vedrører vilkår og betingelser for Leverandørens opsætning, og at Leverandøren i hele kontraktperioden skal drifte ladestanderen i henhold til nærværende. Kontrakten træder i kraft ved underskrift og gælder indtil 31.12.2034.

5.

Orientering fra sognepræst

·         Gospelkoret – Kollerup Gospel Singers - synger til gudstjeneste d. 6. oktober 2024.

·         I stedet for at sende kirkebladet til folk uden for sognet, så vælger vi, at medlemmer fra menighedsrådet kører ud med bladene. Der medtages samtidig Formiddagscaféfoldere.

6.

Samtale i 10 min.

·         Skal et menighedsråd vide noget om teologi?       Vi havde en rigtig fin drøftelse.

7.

Emneforslag til det nye menighedsråd 5 min.

·         Tænk over forslag - helst inden mødet!                 Vi drøftede mulige kandidater til menighedsrådet.

8.

Orientering ved udvalgene

Aktivitetsudvalg

·         Birgitte orienterede om kommende aktiviteter.

Kirke/kirkegårdsudvalg

Kollerup:

·         Der er blevet behandlet for borebiller på rammen bag altertavlen.

·         Vi indhenter overslag over restaurering af kirketårnet.

Vindelev:

·         Myndighedsprojektet over kor og skib bliver sendt til provstiet.

Præstegårds-/skovudvalg

·         Vi afventer et bud på ny flisebelægning omkring præstegården.

Lysningen

·         Der mangler flis på pladsen ved Lysningen.

KirSam

·         Der skal indkøbes robotplæneklipper til Vindelev kirkegård.

9.

Ungdomspræsteriet

·         Intet til punktet.

10.

Evt.

·         Intet til punktet.


           2024

Menighedsrådsmøder

9. januar

6. februar

5. marts

2. april

7. maj

18. juni

13. august

24. september

22. oktober

19. november


Alle møderne er i sognehuset og åbne fra kl. 19 for deltagelse fra sognets beboere.
 

kirker.png

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Mob. 26 46 12 85 - Kollerupvej 9A