logo_ny.png

Kollerup – Vindelev

Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde d. 28. maj 2019

Ingen afbud.

1.

Godkendelse/underskrivelse af referat fra møde d. 30. april 2019

Referat godkendt og underskrevet.

2.

Orientering ved regnskabsfører og kasserer.

-Regnskabserklæring

-Sumoplysninger pr. medarbejder

-Regnskabsinstruks til underskrift.

Erklæringerne er underskrevet.

Vi har fået mobilepay til brug i Lysningen og til betaling for kaffe v. arrangementer.

3.

Orientering ved formand – herunder gennemgang af E-post

Kollerup-Vindelev og Hvejsel-Ildved får besøg af Jelling Menighedsråd d. 18. juni kl. 17.00.

Vi starter i Vindelev Kirke, hvor Jørgen og Grethe fortæller. Herefter kører vi videre til Kollerup Kirke, hvor Birgitte fortæller.  Så er der spisning i Lysningen. Til slut kører vi til Ildved Kirke og Hvejsel kirke og får kaffe.

4.

Kollerup sognehus status

Det går fint fremad.

Rejsegilde fredag d. 7. juni kl. 11.30.

5.

Vedtægter og husorden til Kollerup-Vindelev Sognehus.

De reviderede vedtægter og husorden blev præsenteret – og revideret igen.

6.

Orientering ved sognepræst

Deadline til kirkebladet er d. 28. maj.

7.

Omdeling af kirkeblade

Der er enkelte adresser, som får to kirkeblade, og nogle som ingen får. Det vil blive meddelt til den ansvarlige for uddelingen.

8.

Orientering ved udvalgene

·         Aktivitetsudvalg

Høstgudstjeneste flyttes til d. 15. sept. i Vindelev Kirke.

Kirkespirerne starter d. 12. sept. og slutter d. 27. okt.

·         Kirke/kirkegårdsudvalg

Der skal kalkes udvalgte steder i begge kirker bl.a. tårne.

Kollerup: Vinduer skal kittes og males, hvor det er nødvendigt.

Vindelev:

Orglet er stemt og renset.

Kapel skal males.

·         Præstegårdsudvalg

              Herunder Lysningen

Der skal fjernes alger på sognestuens tag og evt. præstegård.

Nyt køkken på vej til præstegården.

·         KirSam

Intet til referat.

·         Ungdomspræst

Intet til referat.

9.

Evt.

Intet under eventuelt.


 

 


 

 

 


 

MENIGHEDSRÅDSMØDER
 

2019:
 

25. juni

13. august

24. september

29. oktober

26. november


 


 

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Mob. 26 46 12 85 - Kollerupvej 9A