logo_ny.png

Kollerup – Vindelev

Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde d. 16. juni 2020

Afbud fra: Jesper, Elsebeth.

1.

Godkendelse/underskrivelse af referat fra møde d. 19. maj

Referat godkendt og underskrevet.

2.

Orientering ved regnskabsfører og kasserer

Vi søger om at bruge af de frie midler til diverse vedr. Sognehuset.

3.

Orientering ved formand – herunder gennemgang af E-post

Kirkestafetten: 20. august i Jelling.

Liv-og-vækst-puljen er forhøjet til næste år. Der skal søges før 1. september.

Fra Vejle Provstis Kirker er der kommet en folder, som kort præsenterer vores kirker. Folderen kommer til at ligge på turistbureauer, kirker og andre relevante steder.

4.

Orientering fra sognepræst

Vedr. kirkekaffe: Det er vores hensigt at starte igen til august, når vi går ind i fase 3 i forhold til coronaen.

Vedr. genstart af kor: vi forventer at starte i det nye år.

Fyraftenssang i august med Ove laves om til: Fyraften i kirken. Vi bestiller mad i poser.

Børnefyraftenssang: vi bestiller mad i poser.

Vedr. digitale gudstjenester, som er produceret under coronaen: det er planen at fortsætte med at producere gudstjenester, som lægges ud på særlige søndage. Vi søger Liv-og-Vækst-midler til produktionen.

5.

Kollerup-Vindelev Sognehus - status

Grethe fortalte om opgaver, som skal laves/udbedres.

Vi har ”plantedag” d. 24. oktober 2020 fra kl. 10.00, hvor vi hjælpes ad med at plante hæk ved Sognehuset.

Husorden og Vedtægter for Kollerup-Vindelev Sognehus blev rettet til.

6.

Orientering ved udvalgene

·         Aktivitetsudvalg

·         Kirke/kirkegårdsudvalg

·         Præstegårds-/skovudvalg

Lysningen

·         KirSam

D. 11. august 2020 er der orienterende møde vedr. Menighedsrådsvalg.

D. 12. august 2020 bliver Fællessang med Ove Rasmussen lavet om til Filmaften.

Fyraftensang bliver til Fyraften i kirken.

20. januar 2021 kommer Sarah Lindt og holder foredrag.

K:

Vinduerne i kirken: vi har fået et tilbud på reparation.

Vi hjemtager desuden tilbud på udskiftning af vinduerne.

Vedr. tårnet: vi har fået tilbud på reparation eller udskiftning af låge i klokketårnet.

V:

Kapellets træværk bliver malet.

Ormeangreb v. koret og læsepulten skal behandles.

Der er fældet meget i skoven, hvilket menighedsrådet på forhånd har godtaget.

Der efterplantes i lysningerne med egetræer.

Der bliver sat andehuse i søen i skoven.

Intet nyt.

7.

Ungdomspræsteriet

Intet nyt.

8.

Evt.

Der skaffes en nødhjælpskasse til Sognehuset.


 


 

MENIGHEDSRÅDSMØDER 
 


 2020: 


 

18. august

15. september valgforsamling

29. september

27. oktober

15. november menighedsmøde

24. november


 

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Mob. 26 46 12 85 - Kollerupvej 9A