logo_ny.png


Kollerup – Vindelev

Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde tirsdag d.11. april. 2023

Afbud fra: Else.

1.

Godkendelse af dagsorden/ underskrivelse af referat fra møde d. 7. marts 2023

·         Referat godkendt og underskrevet.

2.

Orientering ved regnskabsfører og kasserer

Intet til referat.

3.

Gennemgang af program for forårsmøderne med PU

Se Bilag

·         D. 12. april er der gennemgang af Regnskab 2022, med provstiudvalget.

4.

Orientering ved formand – herunder gennemgang af E-post

·         Det har været en fin påske i kirkerne.

·         Påskefyraftenssang var et flot arrangement.

·         Kirkens Intranet – første fase - starter i morgen (på sigt afløser det DAB).

·         Et vindue i Sognestuen skal skiftes – garantien dækker.

·         Der er en flække i gulvet i Sognestuen. Det skal huskes til kommende syn.

·         Vindelev kirkedør er skiftet.

·         Landsforeningen af Menighedsråd afholder årsmøde 2.- 4. juni 2023.

·         9. maj er der aftenmøde i Gauerslund Sognehus vedr. Den Grønne Omstilling – v. Provstiet. Tilmelding senest 1. maj.

·         Der har været afholdt medarbejdermøde.

5.

Orientering ved sognepræst

·         Konfirmandvagter 18. maj kl. 10.30: Grethe og evt. Verner.

·         Evaluering af gudstjenester i Sognestuen:

Det var en fin og intens oplevelse.

·         Børnegudstjeneste tirs. d. 18. april. Der laves kødsovs med pasta og gulerødder.

·         Morgenandagt i Vindelev Kirke ved menigheden d. 23. april: Lisbeth og kirkesangeren står for det.

6.

15 min. samtale

Samtalen om emnet videreføres fra sidste møde.

Hvordan kan vi som kirke forholde os til menigheden i dag, med den nervøsitet der er blandt unge som ældre og usikkerhed der er i verden.

Kan kirken give tryghed?

Måske mere kirke, men på en anden måde?

·         Punktet blev debatteret. Vi vender tilbage til punktet løbende.

7.

Orientering ved udvalgene:

·         Aktivitetsudvalg

·         Pilgrimstur d. 22. april.

·         Udflugt til Brunkulslejerne i Søby d. 9. maj.

·         Kirke/kirkegårdsudvalg

Vindelev

·         Der sættes stillads op i uge 20 til brug ved udskiftning af tag på Vindelev Kirketårn.

·         Kirkesyn d. 19. april.

Kollerup

·         Murværk ved glamhul skal repareres.

·         Kirkesyn d. 19. april.

·         Præstegårdsudvalg

·         Skoven

·         Lysningen

·         Et par el radiatorer er taget fra i den gamle sognestue.

·         Skovdag d. 29. april.

·         KirSam

·         Personalehåndbogen er opdateret.

·         Ungdomspræst

·         Lisbeth og Birgitte har været til repræsentantskabsmøde i Ungdomspræsteriet.

8.

Valg af 2 medlemmer til at lave en studietur for mr. og personale alle med ledsager + dato for afvikling.

·         Birgitte og Verner.

9.

Evt.

Intet til referat.           2023

Menighedsrådsmøder

16. maj

20. juni

15. august

26. september

24. oktober

21. novemberAlle møderne er kl. 19 i sognehuset og er åbne for deltagelse fra sognets beboere.
 

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Mob. 26 46 12 85 - Kollerupvej 9A