logo_ny.png

Kollerup – Vindelev

Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde d. 17. maj. 2022

Afbud fra: Maria og Verner.

1.

Godkendelse/underskrivelse af referat fra 8. mar. og 5. apr. 2022.

Referater godkendt og underskrevet.

2.

Orientering ved regnskabsfører og kasserer. Kvartalsrapport

Opfølgning på Forårsmødet med Provstiet.

Bente orienterede om regnskabet for 1. kvartal.

Det var et positivt møde med Provstiet.

3.

Kapel/Forsikring

Vi har fået penge fra forsikringen til dækning af brand i kapellet.

Der skal findes lys ned til kapellet langs diget.

4.

Mangler i Sognehus

Vi har brug for 4 baby-højstole. Lisbeth køber, når de rigtige er på bud.

Vi køber havemøbler.                                                                Der skal anskaffes en tidsskriftshylde til entreen.

Jørgen og Birgitte påtager sig, at finde ud af, hvor meget konfirmandbillederne fylder.

Der købes 2 bosehøjttalere.

5.

Orientering fra formanden

Biskoppen har inviteret nye menighedsråds-medlemmer til at se Bispegården d. 1. juni kl. 15.30.

Brandbjerg Højskole ønsker en gudstjeneste i parken d. 11. september til Naturens Dag. Vi vil gerne deltage.

6.

Gospelkor i Sognehuset?

Vi har fået en henvendelse fra Julie Ben Semane, som kunne tænke sig at lave et gospelkor, som Sognestuen kunne huse. Vi er positive over for ideen.

7.

Orientering ved sognepræst

Konfirmation søndag d. 22. maj i Vindelev Kirke.

Da der er et meget lille antal konfirmander i år, betaler vi et mindre honorar til fotograf Jacob Gonge Due.

Det er besluttet at samle to sæt minikonfirmandhold på tværs af Hvejsel-Ildved-Kollerup-Vindelev - i sensommeren 2022.

8.

Tanke-station ved Sognepræst

Vi bliver nødt til at sprede os, hvad medier angår og bruge alle formater til annoncering.

9.

Altervers

Vi har haft en drøftelse vedr. altervers.

10.

Orientering ved udvalgene

Aktivitetsudvalg

Thure Lindhardt kommer til Sommermødet d. 19. juni. Han holder prædiken og foredrag. Entré 75 kr.

Kirkevandring d. 18. juni. Tilmelding til Marianne i Jelling.

Birgitte planlægger et arrangement d. 6. sept.: ”Grundtvigs kvinder”.

Birthe laver et arrangement ”Livets aldre” – Qvintetten og koret – til oktober!

Pilgrimsvandring – i anledning af stiftets 100-års jubilæum – til efteråret.

Kirke/kirkegårdsudvalg

Herunder orientering fra syn.

God og konstruktivt provstesyn.

Kollerup

- Verner har talt med tømrer om diverse ting, der skulle rettes.

Vindelev

- Jørgen kontakter maleren.

Præstegårdsudvalg

              Herunder Lysningen

Der skal bestilles badeværelsesinventar til præstegårdens badeværelser.

Der skal graves grøfter ved shelterpladsen m.m.

Taget på Bålhytten er udskiftet til tagpap – flot frivilligt arbejde.

KirSam

-Der skal findes ny hjælper til grandækning.

-Et evt. personalearrangement må gerne være en aften.

Ungdomspræst

Intet til referat.

11.

Evt.

Menighedsrådsudflugt fredag d. 2. september 2022. F.eks. fra kl. 16.30.           2022 

Menighedsrådsmøder


8. marts 2022

5. april 2022

17. maj 2022

21. juni 2022

16. august 2022

27. september 2022

25. oktober 2022

22. november 2022

Menighedsmøde d. 13. november 2022.


 

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Mob. 26 46 12 85 - Kollerupvej 9A