logo_ny.png

Kollerup – Vindelev

Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde d. 7. jan. 2020.

Afbud fra: Elsebeth, Jesper, Bente.

1.

Godkendelse/underskrivelse af referat fra møde d. 26. nov. 2019

Referat godkendt og underskrevet.

2.

Orientering ved regnskabsfører

·         Herunder fastsættelse af honorarer til formand, kasserer, kirkeværge og kontaktperson.

Honorar til formand og kontaktperson:                        Vi følger provstiets retningslinjer.

Honorar til kirkeværge og kasserer:              Aflønning ifølge idrætscirkulære.

Juleindsamling til Børnesagens Fællesråd:

Kollerup: 972 kr.        Vindelev: 659,75 kr.

3.

Orientering ved formand –

herunder gennemgang af E-post

og status Kollerup graverhus + indflytning.

Indbydelse til generalforsamling i Distriktsforeningen d. 6. feb. 2020, kl. 18.30 i Søndermarkshuset.

Biskoppen ønsker, at der bliver ringet med kirkeklokkerne mandag d. 15. juni 2020 fra kl. 12.00 – 12.05 - pga. hundredåret for Genforeningen.

17. juni 2020 kl. 13.30 låner Provstiet Sognehuset for at holde møde.

Status på Sognehuset:

Der mangler forskelligt - rent håndværksmæssigt.

Menighedsrådet har fået udleveret nøglebrikker.

Vi har fået foræret et flygel, som vil blive klargjort til salen i Sognehuset.

4.

Indvielse af Sognehuset

Lørdag d. 18. januar kl. 14.00

Program:

·         Velkomst v. Jørgen

·         Tale v. Jørgen

·         Sang v. Ove og Birthe

·         Forplejning

·         Gæster kan kigge rundt i huset.

Forplejning til 100 gæster: Bestilles af Grethe.

Drikkevarer: Kaffe, vin, øl, vand haves.

Småkager haves.

I køkkenet: Anette og Stinne spørges, Birthe og menighedsrådsmedlemmer hjælper.

5.

Orientering ved sognepræst

Spørgeskemabrevet uddeles og skemaet er klar til at blive besvaret.

Deadline på kirkeblad: d. 18. feb. 2020.

6.

Orientering ved udvalgene:

·         Aktivitetsudvalg

·         Kirke/kirkegårdsudvalg

·         Præstegårdsudvalg

             Herunder Lysningen

·         KirSam

Tirsdag d. 14. jan.: fællessang v. Ove.

Onsdag d. 22. jan.: foredrag v. Jette Rønkilde.

Onsdag d. 29. jan.: formiddagscafé v. Jens Einer Christensen.

Onsdag d. 5. feb.: foredrag v. Jakob Birkler, fængselspræst v. Enner Mark.

Torsdag d. 12. marts: spørgeskemadag, hvor spørgeskemaet gennemgås. Der er også spisning.

Onsdag d. 15. apr.: forårsfyraftenssang m. samtaleaften om gudstjenesten.

Tirsag d. 28. april: miniudflugt til Fredericia, hvor vi ser Christianskirken - v. Hans Kurt Debel.

Mandag d. 4. maj: Alsang 2020 i anledningen af 75-året for befrielsen.

Søndag d. 21. juni: sommermøde v. David Bugge, som fortæller om Karen Blixen.

Onsdag d. 9. september: fyraftenssang for voksne

Onsdag d. 23. sept.: fyraftenssang for børn.

Kollerup:

Vi indhenter tilbud fra tømrer, snedker og maler på reparation af vinduer i Kollerup Kirke.

Der kommer slagregn ind på våbenhusets loft. Verner kontakter tømrer.

Kirkesyn tirsdag d. 14. april:

Kl. 16.00 i Vindelev.       Kl. 17.00 i Kollerup.

Vi har haft en rigtig fin juleskovtur.

Intet nyt.

7.

Evt.

Der er indkaldt til møde i ungdomspræsteriet d. 31. mar.


 


 

MENIGHEDSRÅDSMØDER 
 


 2020:


 

18. februar

17. marts

14. april

12. maj kl.19.00 orienterende møde ang. Menighedsrådsvalg

5. maj

16. juni

18. august

15. september valgforsamling

29. september

27. oktober

15. november menighedsmøde

24. november


 

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Mob. 26 46 12 85 - Kollerupvej 9A