logo_ny.png


Kollerup – Vindelev

Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde d. 21. nov. 2023.

 Afbud fra: Bente.

1.

Godkendelse/underskrivelse af referat fra møde d. 24. okt. 2023

·         Referat godkendt og underskrevet.

2.

Konstituering –

alle poster er på valg.

Valg af Stemmetæller: Birgitte M og Heidi H


Valg af Formand: Grethe Mogensen.


Valg af Næstformand: Verner Utoft


Kirkeværge:

Verner Utoft (Kollerup)

Jørgen Antonsen (Vindelev)


Kasserer: Jesper Kyed

                     Ekstern bogholderassistance  

                     ved ”Dit bogholderi” Vejle.


Sekretær: Mette Wolsing


Kontaktperson: Grethe Mogensen


Bygningssagkyndig: Ebbe Denert


Underskriftsberettiget: Jørgen Antonsen og Jesper Kyed


Kirke/kirkegårdsudvalg:

Kollerup: Verner Utoft, Else Vohlert og Jesper Kyed.

Vindelev: Jørgen Antonsen, Grethe Mogensen og Lisbet Gonge Due.


Repræsentanter til KirSams bestyrelse:

Verner Utoft og Grethe Mogensen


Præstegårdsudvalg:

Verner Utoft, Jesper Kyed, Else Vohlert og Jørgen Antonsen


Repræsentanter til bestyrelsen for Lysningen (mindst 1 person):

Jørgen Antonsen, Jesper Kyed, Maria Bang, Mette Wolsing + frivillige Ebbe Denert og Flemming Kaa.


Aktivitetsudvalg:

Birgitte Møldrup, Lisbet Due og Birthe Bertelsen.


Repræsentantskabet for ungdomspræst og skole-kirkesamarbejdet i Vejle Provsti: 

Lisbet Due og Birgitte Møldrup

Stedfortræder: Mette Wolsing


Valgbestyrelse:

Jørgen Antonsen (formand), Grethe Mogensen og Mette Wolsing


3.

Orientering ved regnskabsfører og kasserer.

·         Intet nyt.

4.

Orientering ved formand – herunder gennemgang af E-post

·         Ansættelse af afløser for Stinne Kyed er på vej.

·         Kirkesanger Julie bliver fra januar 2024 afløser.

·         Ny kirkesanger er Cecilie Peczalski.

·         Menighedsmøde på søndag efterfulgt af julefrokost.

5.

Orientering ved sognepræst

·         Birgitte medbragte nye foldere vedr. Formiddagscafé.

·         Nyt kirkeblad er på vej.

·         Der er julefrokost i Sognehuset på søndag.

6.

Orientering ved udvalgene

Aktivitetsudvalg

·         Intet nyt.

Kirke/kirkegårdsudvalg

Begge kirker:

·         Vedr. kalkning af kirker + kapel i Kollerup: vi har modtaget tilbud fra Kalkjarlen, hvilket vi overvejer.

Kollerup Kirke

·         Intet nyt.

Vindelev Kirke

·         Kalkjarlen kommer og kalker indvendigt i tårnet.

·         Der skal tømmes tagrender.

Præstegårdsudvalg

Lysningen

·         Der opsættes ny vandvarmer i tidligere sognestue.

·         Der installeres to nye badeværelser i præstegården.

·         Loftet i præstegården efterisoleres.

·         Vi undersøger priser på at få stabiliseret vej og vendeplads ved Lysningen.

·

KirSam

·         Referat er udsendt.

·         Når der fremover udskiftes hække på kirkegårdene plantes der taks.

·         Ungdomspræst

·         Intet nyt.

7.

Indsamlinger i Kirkerne i 2024

Kollerup

Vindelev

Påske

KFUM-spejderne ”Runefolket” i Ådal.

KFUM-spejderne ”Runefolket” i Ådal.

Pinse

”Kirkens Korshærs varmestue” i Vejle.

”Kirkens Korshærs varmestue” i Vejle.

Høst

Folkekirkens

Nødhjælp

Folkekirkens

Nødhjælp

1. søndag i

advent

Social Drive Out –

KFUM’s Sociale arbejde

Social Drive Out –

KFUM’s Sociale arbejde

Jul

”Barnets Blå Hus” i Vejle

”Barnets Blå Hus” i Vejle

9.

Evt.

Intet til eventuelt.


           2024

Menighedsrådsmøder

9. januar

6. februar

5. marts

2. april

7. maj

18. juni

13. august

24. september

22. oktober

19. november


Alle møderne er i sognehuset og åbne fra kl. 19 for deltagelse fra sognets beboere.
 

kirker.png

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Mob. 26 46 12 85 - Kollerupvej 9A