logo_ny.png

Kollerup – Vindelev

Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde tirsdag d. 6. april. 2021 på Zoom.

Afbud fra: Bente.               

1.

Godkendelse af dagsorden og referat.

Dagsorden og referat godkendt. Referat underskrives ved næste fysiske møde.

2.

Orientering ved regnskabsfører og kasserer

·       D. 27. april er der regnskabsforårsmøde.

·       Der har været budgetsamråd. Pandemien har gjort mange forhold usikre.

·       Provstiudvalgsvalg: orienterende møde d.12. august 2021.

3.

Kollerup graverhus status fra 1 års gennemgang.

·       Varmepumpen er blevet serviceret.

·       Forskelligheden i tagstenenes farver er inden for tolerancen jf. leverandøren.

·       Slibningen af gulv i sal og præstekontor er der stadig ikke tilfredshed med i rådet. Tages op i Byggeudvalg.

4.

Orientering ved formand – herunder gennemgang af E-post

·       Distriktsforeningen afholder general-forsamling torsdag d. 6. maj kl. 17.00 i Vinding Sognehus.

·       Vedr. stol som erstatning for de stjålne stole: Vi kiggede på en stol, som vi besluttede os for at få på prøve med henblik på at købe 3 stk.

5.

Orientering ved sognepræst

Herunder drøftelse af online andagter m.m.

Birgitte lagde op til drøftelse af kirkens andagter og aktiviteter og kommunikationen omkring dem.

Vi gennemgik og drøftede bl.a. Hjemmesiden for Kollerup og Vindelev sogne.

Online-gudstjenesterne m.m. ligger på youtube, og bliver pænt besøgt – alt efter hvilken type indhold det drejer sig om.

Det er afprøvet at have tilmelding til en enkelt gudstjeneste. Det har været godt. Men man kan blive nødt til at afvise folk, hvilket ikke er rart.

Vi vender tilbage til drøftelserne på et senere møde.

·       Fint med tilmelding til børnegudstjeneste.

·       Påsken har været rigtig god.

·       Konfirmanderne har fri lige nu og starter igen 5. maj.

·       Minikonfirmander starter d. 19. maj.

6.

Orientering ved udvalgene

·       Aktivitetsudvalg

·       Sommermødet d. 20. juni kan evt. blive med telt, alt efter hvor stort et forsamlingsforbud der er til juni.

·       Husk: Pilgrimsvandring lørdag d. 17. april. 12 km.

·       Friluftsgudstjenesten 2. pinsedag bliver i eget sogn.

·       Husk: Skovdag d. 8. maj.

·       Kirke/kirkegårdsudvalg Herunder gennemgang af synsrapporter fra 2020

·       Vi har fået tilbud på kalkning af begge kirker. Tilbuddet skal splittes op på kirkerne hver for sig.

·       Synsrapporterne for begge kirker blev gennemgået.

·       Præstegårdsudvalg

(Skoven)

·       Lysningen

·       Kloak skal fikses ved præstegården.

·       Store træer er blevet fældet.

·       Vi afventer, om vi kan mødes som sædvanlig d. 8. maj til skovdag.

·       KirSam

Næste møde er d. 10. maj.

·       Ungdomspræst

Lisbet og Birgitte har været til møde. Lisbet orienterede fra mødet.

7.

Valg af 2 medlemmer til at lave en studietur for mr. og personale alle med ledsager. + dato for afvikling.

Lisbet og Jørgen.

Dato: 11. september 2021.

8.

Evt.


MENIGHEDSRÅDSMØDER 
 


 2020: 

 

15. november menighedsmøde

24. november


 

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Mob. 26 46 12 85 - Kollerupvej 9A