logo_ny.png


kollerupkirke og sognehus lige
Det sker


KONFIRMATION

Årets konfirmander konfirmeres i Kollerup Kirke på søndag kl. 10.30 i Kollerup Kirke. Man kan aflevere telegrammer i Kollerup-Vindelev Sognehus under konfirmationen, hvor der vil være nogen til at tage imod. 


NYT MENIGHEDSRÅD

Tirsdag d. 15. september blev der ved Valgforsamling valgt et nyt fælles menighedsråd for Kollerup og Vindelev Sogne.

Følgende som ses på billedet blev valgt som medlemmer:


Fra Kollerup:

Jesper kyed

Verner Utoft

Mette Wolsing

Else Vohlert


Fra Vindelev:

Jørgen Antonsen

Grethe Mogensen

Maria Bang Pedersen (nyvalgt)

Lisbeth Gonge Due (nyvalgt)

Menighedsråd 2020

Stedfortrædere i Kollerup:

Michael Ebbesen

Arne Henningsen


Stedfortrædere i Vindelev:

Marianne Vestergaard

Jørgen Vinther Jensen


Det fælles menighedsråd er valgt for en fire-årig periode og tiltræder 1. december


Det offentliggøres endvidere, at der i forlængelse Valgforsamlingen er mulighed for at udløse afstemningsvalg. Der kan indgives en alternativ kandidatliste senest d. 13. oktober 2020 kl. 23.59.

Kandidatlisten skal bestå af 8 kandidater og 4 stedfortrædere (hhv 4 og 2 for hvert af sognene Kollerup og Vindelev) Kandidatlisten skal underskrives af mindst 8 stillere. Der vælges for en fire-årig periode.

Kandidatlisten kan afleveres inden for tidsfristens udløb hos en af følgende:

Jørgen Antonsen, Vindelevej 82, 7300 Jelling - 40153036 antonsen58@godmail.dk

Verner Utoft, Brandbjergvej 19, 7300 Jelling - 25264869 utofterne@fibermail.dk 

Kandidatlisten skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt formular
MUSIK OG BEVÆGELSE FOR DE MINDSTE

børn i bevægelse"KIRKEFRØ i musik og bevægelse" kalder vi tilbudet for de mindste (9 mdr.- 4 år) i efteråret 2020. De små skal høre og bevæge sig ti l kirkens og alverdens musik. Det er 5 lørdage kl. 10-11 og det foregår i Kollerup-

Vindelev Sognehus, Hygumvej 68, og det er ved organist Ove Rasmussen og musikpædagog

Lone Byrner. De fem lørdage er den 26.09., den 03.10., den 10.10., den 31.10. og den 07.11.

Det koster 150 kroner for deltagelse og der er plads til 12 børn ifølge med voksen. 

Tilmeldingtil Ove Rasmussen på ove.rasmussen@jellingnet. dk med angivelse af navn på voksen og mobilnummer samt barnets navn og alder. Ved spørgsmål kan man ringe til Ove på 29263484.KONFIRMATION I KOLLERUP

Der er konfirmation søndag den 20. september kl. 10.30 og det er flyttet til Kollerup Kirke. Der vil være mulighed for at aflevere telegrammer i det nye sognehus, Hygumvej 68, hvor der vil være nogen til at tage imod. HØSTGUDSTJENESTEBanner nødhjælp hjemmeside 1000 x 600

Søndag den 27. september kl. 10.30 i Kollerup Kirke er der høstgudstjeneste, hvor der samles ind til Folkekirkens Nødhjælp.


Kurt LethFOREDRAG

Onsdag 30. sept. 19.30 ”Kaffe med Kurt” i Kollerup-Vindelev Sognehus.

Kurt Leth kommer til kaffe! Det var planlagt til sommermødet, der blev aflyst, men han kunne heldigvis afse tid i efteråret. Han kommer og ser tilbage på samtaler han har haft gennem tiden. I en tid med mere Facebook end ”facelook”, slår Kurt Leth et slag for samtalen, hvor man får et dybere blik ind i det fascinerende liv ethvert mennesker altid er i gang med at leve. Kurt Leth har ført samtaler for åben skærm, som gjorde os klogere på andre og på os selv.GUDSTJENESTELISTEN læses online HER

KIRKEBLAD læses online HER

SOGNEHUSET

Sognets beboere har mulighed for at låne sognehuset til visse arrangementer. Se vilkårene HER.KIRKENS AKTUELLE SITUATION                       

Genåbningen af folkekirken betyder, at man kan mødes i kirken i et antal, der begrænses af kirkerummets størrelse, og om man vil synge eller ej. Ligenu må der således i vores kirker være ca. 20 ved gudstjenester og kirkelige handlinger hvor der synges. Forsamlingsforbuddet på 100 gælder ved alle kirkens aktiviteter, dog er tallet 200 ved udendørs bisættelser og begravelser. Der må i alle kirkens lokaler max. være 1 pr. 2. kvm. Kollerup Kirke og Vindelev Kirke er igen åbne for besøgende alle ugens dage 8-17. Vi henstiller til at man alene benytter de to forreste bænke tættest ved alter og spritter hænder af ved indgangen. 

Alle er nu velkomne til gudstjeneste og ved gudstjenesterne 10.30 er der altergang efter foreskrifterne.


ONLINE - ANDAGTER PÅ NETTET

Online-andagterne, der blev til under nedlukningen kan ses HERAlle aktiviteter i vores kirke er aflyst de to næste ugerfrem til og med den 29. marts. Det gælder gudstjenester og møder.

Dog er det muligt af afholde begravelser. Ligeledes dåb ogvielser, men altså ikke åbne for offentligheden, men ”private” gudstjenester.

Alle præsterne kan kontaktes på telefon og pr. mail.Ligeledes præstesekretær Marianne Kristoffersen og kordegn Kirsten Thøgersen ogkirkegårdsleder Frode

Følg med på hjemmesider og i facebookgrupper, hvor der vilblive orienteret.

 


DAGENS ORD

Få et nyt bibelvers og en kort fortolkning hver dag. Klik ind på

DAGENS ORD  

 

SIKKER MAIL

Fortrolige oplysninger (f.eks. cpr. nummer) kan videregives til sognepæsten på "sikker meddelese" viadette link


SORGGRUPPE

Har du mistet og måske overvejet at være med i en sorggruppe! Så læs her


SJÆLESORG NU!

klik ind på sjælesorg.nu og få anonym sjælesorg. 

Kampagneelement_lille


Læs mere om sjælesorg.nu HERKONFIRMANDER

2020 og 2021 og 2022 LÆS HER

 

KIRKEKOR FOR BØRN

LÆS HER


Hvad gør man ved et dødsfald eller når barnet skal døbes? Se under

HVAD GØR MAN


GDPR 


LÆS OM:

LYSNINGEN

Brug skoven! Læs om ordensregler og reservationer

 

VISIONER

  

KIRKE FOR BØRN

kirkeforbørnF11-web

Vil du være minikonfirmand i 2021? så se her 


MENIGHEDSRÅDS- 

MØDER
Se datoer i højre side under MØDEREFERAT


VINDELEV KIRKES ALTERTAVLE

Få historien bag altertavlen og se Knud Nielsens værksted. Se HER


INTERNATIONAL 

COFFEE

I JELLING

internat forside

Fra 15. september 2020 mødes asylansøgere og lokale i Jelling Sognehus, Gormsgade 19 hver tirsdag 15.30-17. Vi holder altergang i kirken og drikker kaffe bagefter. Alle er velkomne.

LÆS MERE HER

 

KIRKENS ÅBNINGSTID?

Kollerup Kirke og Vindelev Kirke er åbne for besøgende alle ugens dage 8-17. Vi henstiller til at man alene benytter de to bænke tættest ved alter og spritter hænder af ved indgang.

Tilmeld nyhedsbrev


Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Mob. 26 46 12 85 - Kollerupvej 9A