logo_ny.png


kirkebladsbillede

Kirkebladet omdeles ikke foreløbigt men kan læses herDet sker


1 (7 of 7)SØNDAGENS GUDSTJENESTE I JELLING KIRKE V. KRISTIAN BØCKER

https://www.youtube.com/watch?v=EF-6mlIc-nQ&feature=youtu.be


EN SØNDAGS HILSEN FRA PRÆSTEN

https://www.youtube.com/watch?v=wV8_sEEpyhk


KIRKENS AKTUELLE SITUATION                       ODATERING 23. MARTS

Regeringens seneste udmelding betyder, at kirkerne er lukkede til og med 13. april. Altså også i påsken. Selvom det slet ikke står i forhold til de tab, som mange lider i denne tid, så er det trist, at vi ikke kan samles for at fejre påske sammen i kirken, men vi vil gøre alt for, at I her på siden kan følge påskedagene og modtage ordene om Jesu sidste dage, hans død og opstandelse.


Det blev ligeledes i går meddelt at offentlige ansatte, der arbejder alene og udendørs samt uden nævneværdig menneskelig kontakt i arbejdstiden, kan genoptage arbejdet. Det betyder, at graver Marianne Rasmussen kan fortsætte arbejdet på kirkegårdene. Det er en god nyhed, men det kræver at alle besøgende på kirkegården, tager de forholdsregler, der gør sig gældende i forhold til smitterisikoen og holder afstand.SØNDAGENS TEKST, PRÆDIKEN & BØN KAN LÆSES PÅ LINKET HER: Midfaste Søndag 22. marts 2020

Kirken er lukket. Vi kan ikke engang gå ind i den. Og det vi normalt synes er af afgørende betydning, må vi nu undertrykke – for der er ingen gudstjeneste, ingen dåb, er ingen altergang – der er kun ordet og bønnen tilbage. KIRKEN I DEN AKTUELLE SITUATION             OPDATERING 19. MARTS

Kollerup og Vindelev Kirke følger naturligvis regeringens pålæg og anbefalinger for at undgå spredning af coronavirus og dermed passe på de mest udsatte grupper og på hospitalsvæsnet. Det betyder mere konkret følgende:


Der er ingen gudstjenester i resten af marts måned. Under GUDSTJENESTER/PRÆDIKEN kan man læse søndagens tekst, en prædiken og bøn.

Alle andre aktiviteter i og omkring kirken er aflyst eller udskudt. 


Dåb og vielser anbefales at blive udskudt. Der må max. være 10 deltagere i alt.


Bisættelser og begravelser gennemføres, men under særlige forhold, der tager højde for at man kan holde afstand i forhold til kirkens størrelse. Der er også alternative muligheder, man kan drøfte ved henvendelse til præst Birgitte Møldrup.


Konfirmationen er udsat til søndag den 20. september i Vindelev Kirke kl. 10.30.


Det kommende kirkeblad der gælder for april, maj, juni og juli, vil ikke blive omdelt før senere, men kan læses her omline KIRKEBLAD. Der tages forbehold for at flere af de annoncerede aktiviteter bliver ændrede.

HVORDAN SVAREDE VI PÅ SPØRGESKEMAET?

Menighedsrådet takker for, at så mange gav sig tid til at besvare spørgeskemaet i januar. Det har resulteret i en rapport, som er udarbejdet af Anne Sofie Falck Utoft, der har indsamlet og analyseret data. Det vil hun komme og præsentere for os, når vi forhåbentlig igen kan mødes i vores sognehus, onsdag den 15. april kl. 18.00 til fællesspisning, oplæg og samtale om, hvilken vej svarene peger.

Indtil da, kan man læse rapporten her SPØRGESKEMA-UNDERSØGELSE.

spørgeskema
KIRKENS AKTIVITETER AFLYST


Biskopperne har, i tråd med regeringens udmelding i forhold til corona-epidemien, besluttet, at alle aktiviteter i landets kirker er aflyst de to næste uger frem til og med den 29. marts. Det gælder gudstjenester og møder og konfirmationsforberedelse.


Dog er det muligt af afholde begravelser. Ligeledes dåb og vielser, men altså ikke åbne for offentligheden, men ”private” gudstjenester.


Præst Birgitte Møldrup kan som altid kontaktes på telefon 26461285 eller 75871528 og pr. mail brm@km.dk for samtale. Præsten tilbyder ikke husbesøg i denne periode, men telefoniske samtaler. 


Ved navngivning, navneændring, nye attester og lignende kan man ved akut behov kontakte sekretær Marianne Kristoffersen på 61 10 54 83. 

Vedrørende uopsættelige spørgsmål om kirkegård: Kontakt graver Marianne Rasmussen 21565474. 

Menighedsrådsformand Grethe Mogensen træffes på tlf. 40314431.


Følg med her på hjemmesiden, på nyhedsbrevet og i facebookgruppen, hvor der vil blive orienteret, og hvor man kan få et ord med på vejen de kommende søndage, når nu vi ikke kan mødes i kirken.Alle aktiviteter i vores kirke er aflyst de to næste ugerfrem til og med den 29. marts. Det gælder gudstjenester og møder.

Dog er det muligt af afholde begravelser. Ligeledes dåb ogvielser, men altså ikke åbne for offentligheden, men ”private” gudstjenester.

Alle præsterne kan kontaktes på telefon og pr. mail.Ligeledes præstesekretær Marianne Kristoffersen og kordegn Kirsten Thøgersen ogkirkegårdsleder Frode

Følg med på hjemmesider og i facebookgrupper, hvor der vilblive orienteret.

 DAGENS ORD

Få et nyt bibelvers og en kort fortolkning hver dag. Klik ind på

DAGENS ORD  

 

SIKKER MAIL

Fortrolige oplysninger (f.eks. cpr. nummer) kan videregives til sognepæsten på "sikker meddelese" viadette link


SORGGRUPPE

Har du mistet og måske overvejet at være med i en sorggruppe! Så læs her


SJÆLESORG NU!

klik ind på sjælesorg.nu og få anonym sjælesorg. 

sjælesorg stort_billede_frontpage

KONFIRMANDER

2020 og 2021 LÆS HER

 

KIRKEKOR FOR BØRN

LÆS HER


Hvad gør man ved et dødsfald eller når barnet skal døbes? Se under

HVAD GØR MAN


GDPR 


LÆS OM:

LYSNINGEN

Brug skoven! Læs om ordensregler og reservationer

 

VISIONER

  

KIRKE FOR BØRN

kirkeforbørnF11-web

Vil du være minikonfirmand i 2020? så se her 


MENIGHEDSRÅDS- 

MØDER
Se datoer i højre side under MØDEREFERAT


VINDELEV KIRKES ALTERTAVLE

Få historien bag altertavlen og se Knud Nielsens værksted. Se HER


INTERNATIONAL KIRKE I JELLING

EAT & SING

internat forside

Hver torsdag kl. 17.30 mødes asylansøgere og lokale i Jelling Sognehus, Gormsgade 19. Vi spiser og synger. Tag om muligt lidt mad med. Alle er velkomne.

LÆS MERE HER

 

KIRKENS ÅBNINGSTID?

Kollerup Kirke og Vindelev Kirke er åbne for besøgende alle ugens dage 8-17

Tilmeld nyhedsbrev


Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Mob. 26 46 12 85 - Kollerupvej 9A