logo_ny.png


winterlandscape, Denis van Alslot, 1616winterlandscape, Denis van Alslot, 1616Det skerGUDSTJENESTEN SØNDAG

Der er gudstjeneste i Kollerup Kirke på søndag 10.30 uden altergang og fællessang. Kirkesangeren synger salmerne, og der vil være sikker afstand. Der vil også være mulighed for at blive hjemme og se det hele på linket ovenfor. Vi skal høre om epifani og om hvad det er - og der vil være en analyse af en sang af Taylor Swift. Sangen kan høres i sin fulde længde her  https://youtu.be/DUnDkI7l9LQ 


ALTERGANG OG VELSIGNELSE

Det er muligt som privatperson at få en aftale med præsten om at mødes i en af kirkerne og modtage nadver og/eller velsignelse. Man skal bare ringe eller skrive en sms til sognepræst Birgitte Rosager Møldrup på 26461285 eller en mail til brm@km.dk. Alle restriktioner i forhold til at undgå smitte med covid-19 vil naturligvis blive overholdt. Hvis man ønsker en samtale med præsten kan man ringe på ovenstående telefonnummer.
emma gad 2EMMA GAD - GIDER VI?

I dag fredag den 8. er det 100 år siden Emma Gad døde. Hun er forfatteren bag den udbredte, men også udskældte bog "Takt og tone". Læs præstens tanker om datidens største "coach" på PRÆSTENS SIDE

NYTÅRSHILSEN FRA PRÆSTEGÅRDEN kan læses HERMINIKONFORMANDER 2021 UDSKUDT

Pga. corona-situationen aflyser vi minikonfirmanderne, der skulle have startet her på  tirsdag den 5. januar. Vi vælger at skubbe det frem til sommer, således at hvis omstændighederne tillader det, så bliver det 5 gange efter skole fra onsdag 19. maj frem til og med onsdag den 16. juni og afsluttes med en særlig gustjeneste for minikonfirmander og forældre onsdag den 16. juni kl. 17-17.30. Der kommer en ny mulighed for tilmelding via Kollerup Skole på AULA. 

MUSIK OG BEVÆGELSE FOR DE MINDSTE

....er indtil videre udskudt. De tilmeldte får direkte besked og man kan stadig tilmelde sig til Ove Rasmussen.
børn i bevægelse

"KIRKEFRØ i musik og bevægelse" kalder vi tilbuddet for de 1-4 årige i Kollerup, Vindelev, Hvejsel og Jelling Sogne. Det er ved organist Ove Rasmussen og musikpædagog Lone Byrner. Børnen skal høre og bevæge sig til kirkens og alverdens musik.

Det er 6 lørdage kl. 10-11 og det foregår i Kollerup- Vindelev Sognehus, Hygumvej 68. 

De nøjagtige datoer for de seks lørdage meddeles senere. Det koster 150 kroner for deltagelse og der er plads til 12 børn ifølge med voksen. Tilmelding til Ove Rasmussen på                                   ove.rasmussen@jellingnet.dk

med angivelse af navn på voksen og mobilnummer samt barnets navn og alder. Ved spørgsmål kan man ringe til organist Ove Rasmussen på 29263484. Aktiviteten gennemføres med omhu efter de gældende regler fra sundhedsstyrelsen. 


GUDSTJENESTELISTEN læses online HER

KIRKEBLAD læses online HER

SOGNEHUSET Sognets beboere har mulighed for at låne sognehuset til visse arrangementer. Se vilkårene HER.


Alle aktiviteter i vores kirke er aflyst de to næste ugerfrem til og med den 29. marts. Det gælder gudstjenester og møder.

Dog er det muligt af afholde begravelser. Ligeledes dåb ogvielser, men altså ikke åbne for offentligheden, men ”private” gudstjenester.

Alle præsterne kan kontaktes på telefon og pr. mail.Ligeledes præstesekretær Marianne Kristoffersen og kordegn Kirsten Thøgersen ogkirkegårdsleder Frode

Følg med på hjemmesider og i facebookgrupper, hvor der vilblive orienteret.

 


DAGENS ORD

Få et nyt bibelvers og en kort fortolkning hver dag. Klik ind på

DAGENS ORD  

 

SIKKER MAIL

Fortrolige oplysninger (f.eks. cpr. nummer) kan videregives til sognepæsten på "sikker meddelese" viadette link


SORGGRUPPE

Har du mistet og måske overvejet at være med i en sorggruppe! Så læs her


SJÆLESORG NU!

klik ind på sjælesorg.nu og få anonym sjælesorg. 

Kampagneelement_lille


Læs mere om sjælesorg.nu HERKONFIRMANDER

2020 og 2021 og 2022 LÆS HER

 

KIRKEKOR FOR BØRN

LÆS HER


Hvad gør man ved et dødsfald eller når barnet skal døbes? Se under

HVAD GØR MAN


GDPR 


LÆS OM:

LYSNINGEN

Brug skoven! Læs om ordensregler og reservationer

 

VISIONER

  

KIRKE FOR BØRN

kirkeforbørnF11-web

Vil du være minikonfirmand i 2021? så se her 


MENIGHEDSRÅDS- 

MØDER
Se datoer i højre side under MØDEREFERAT


VINDELEV KIRKES ALTERTAVLE

Få historien bag altertavlen og se Knud Nielsens værksted. Se HER


INTERNATIONAL 

COFFEE

I JELLING

internat forside

Fra 15. september 2020 mødes asylansøgere og lokale i Jelling Sognehus, Gormsgade 19 hver tirsdag 15.30-17. Vi holder altergang i kirken og drikker kaffe bagefter. Alle er velkomne.

LÆS MERE HER

 

KIRKENS ÅBNINGSTID?

Kollerup Kirke og Vindelev Kirke er åbne for besøgende alle ugens dage 8-17. Vi henstiller til at man alene benytter de to bænke tættest ved alter og spritter hænder af ved indgang.

Tilmeld nyhedsbrev


Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Mob. 26 46 12 85 - Kollerupvej 9A