logo_ny.png

INTERNATIONAL CHURCH JELLING  - EN MENIGHED PÅ MANGE SPROG

 

  

INTERNATIONAL KIRKE I JELLING SOGN (For English see below)

Jelling Kirke har hver uge flere aktiviteter, der henvender sig til de mennesker, der bor på asylcentret, og andre i sognet, der ikke har dansk som modersmål, samt de danskere, som har lyst til at lære denne gruppe at kende.

Kristendomsundervisning
Der er kristendomsundervisning hver tirsdag kl. 12.30-14.00. Det foregår på dansk, engelsk, farsi og arabisk vha. tolk og oversat materiale. Sognepræst Birgitte Møldrup varetager undervisningen i samarbejde med international medarbejder Brit Bagger Thorsø.

Gudstjeneste på farsi
To gange om måneden bliver gudstjenesten i Jelling kirke oversat til farsi via et tolkeanlæg. Datoerne offentliggøres på Facebooksiden ”International Church Vejle and Jelling”.


EAT & SING
I sognehuset i Jelling er der er et mødested for asylansøgere og lokale hver tirsdag kl. 17.30. Vi kalder det EATlille-jelling-eat-sing-3 & SING. Det er et internationalt sammenskudsgilde, hvor man medbringer en ret, et brød, en salat eller lignende. Man kan få refunderet sine udgifter, hvis man tager kvitteringen med. 
Vi spiser sammen, og bagefter er der for eksempel en fællessang, et indslag om dansk kultur eller mulighed for at spille spil. 
Aftenen afsluttes normalt klokken cirka 19.30 med altergang i kirken for dem, der har lyst.
Alle i sognet er altid velkomne til at deltage. 


Vi har brug for frivillige til at hjælpe med at hente og bringe deltagere fra asylcentret i Sandvad. Der er også brug for frivillige til at deltage mere fast i Eat & Sing, fx 1-2 gange om måneden.

Henvendelse: 
Migrantpræst Birgitte Rosager Møldrup – tlf: 26461285 – brm@km.dk
International kirke- og kulturmedarbejder Brit Bagger Thorsø – tlf: 92438222 – brit@jellingkirkegaard.dk



INTERNATIONAL CHURCH IN JELLING

The church in Jelling has several activities every week for people who don’t have Danish as their first language.

Christianity class
You can learn about Christianity every Tuesday at 12.30-2.00 pm. We speak Danish, English and Farsi and Arabic with a translator.

Sunday Service in Farsi
Twice a month the Sunday Service is translated info Farsi. The dates are published on the Facebook page: International Church Vejle and Jelling

Eat & Sing
Every Tuesday we meet at 5.30 pm with a dish for a cross-cultural potluck. If you bring the receipt, you will get your expenses refunded. 
We eat together, and afterwards we sing, chat, play board games or listen to a story.
The evening ends at 7.30 pm with a communion in the church for those who are interested.

Contact: 
Priest Birgitte Rosager Møldrup – Phone: 26461285 – brm@km.dk
International church employee Brit Bagger Thorsø – Phone: 92438222 – brit@jellingkirkegaard.dk


 


 

 

 


 

 

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Mob. 26 46 12 85 - Kollerupvej 9A