logo_ny.png

Menighedsrådet i Kollerup og Vindelev

FORMAND

Grethe Mogensen
Fåruplund 22,

7300 Jelling

40314431


grethe@vindelevgrd.dk

grethe

NÆSTFORMAND &

KIRKEVÆRGE KOLLERUP

Verner Utoft 

Brandbjergvej 19,

7300 Jelling

25264869


utofterne@fibermail.dk

KASSERER

Jesper Kyed

Præstegårdsvej 2, 

7300 Jelling

61363434


jesperslkyed@gmail.com

Maria Bang 

Fløjstrupvej 20

7300 Jelling

60646973


mb_@outlook.dk

Mette Wolsing

Kollerupvej 11

7300 Jelling

29242542


mettewolsing@outlook.dk

KIRKEVÆRGE VINDELEV

Jørgen Antonsen

Vindelevvej 82,

7300 Jelling

75873004


antonsen58@godmail.dk

Else Vohlert

Hygumvej 64

7300 Jelling

30735819


elsevohlert@live.dk

Else Vohlert

Lisbet Gonge Due

Feldmosevej 1

7300 Jelling

22556506


lisbetgonge@gmail.com 

Lisbeth Gonge Due

SE VISIONER OG MÅLSÆTNINGER UNDER KIRKERNE

 

 

Det fælles menighedsråd for Kollerup og Vindelev Sogne har konstitueret sig således:

 

Grethe Mogensen, formand

 

Verner Utoft, næstformand

 

Jesper Kyed, kasserer

 

Mette Wolsing

sekretær

 

Verner Utoft

kirkeværge Kollerup

 

Jørgen Antonsen, kirkeværge Vindelev

 

Maria Bang, Kirkeudvalg, præstegårdsudvalg, aktivitetsudvalg


Lisbet Gonge Due

Aktivitetsudvalg, kirkeudvalg, ungdomspræst repr.


Else Vohlert

aktivitetsudvalg

kirker.png

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Mob. 26 46 12 85 - Kollerupvej 9A