logo_ny.png

MINIKONFIMANDER 2021

     


MINIKONFORMANDER 2021 UDSKUDT

Pga. corona-situationen aflyser vi minikonfirmanderne, der skulle have startet her på  tirsdag den 5. januar. Vi vælger at skubbe det frem til sommer, således at hvis omstændighederne tillader det, så bliver det 5 gange efter skole fra onsdag 19. maj frem til og med onsdag den 16. juni og afsluttes med en særlig gustjeneste for minikonfirmander og forældre onsdag den 16. juni kl. 17-17.30. Der kommer en ny mulighed for tilmelding via Kollerup Skole på AULA. 

Det er for 3. klassetrin på Kollerup skole, men også dem, der bor i sognet, men går på anden skole i samme årgang. Undervisningen varetages af Gitte Sandager Bjerre, Præst i Hvejsel-Ildved, Birgitte Rosager Møldrup, præst i Kollerup-Vindelev og Connie Henningsen. 


I løbet af 6 tirsdage og en gudstjeneste vil vi bl.a. fortælle minikonfirmanderne om kirken og hvad vi bruger den til. Der skal fortælles historier og synges nogle af de mest kendte salmer - og der bliver også tid til lege og til en lille forfriskning hver gang. Minikonfirmanderne skal lære deres kirke at kende, og derfor vil vi også være i de fire kirker på skift.


Menighedsrådene sørger for, at børnene bliver hentet i bus på Kollerup Skole kl. 14.00. Bussen kører børnene tilbage til Kollerup Skole så de er der 15.30.Vi håber, at mange har lyst til at være med - og ber´ jer om at melde tilbage til én af os inden juleferien. Vi glæder os til at se jer!


Der vil blive sendt besked om tilmelding på "Aula"

Både undervisning, gudstjeneste og evt. efterfølgende tøndeslagning gennemføres med omhu efter de gældende regler fra sundhedsstyrelsen. Med venlig hilsen            Gitte Sandager Bjerre                     Birgitte Rosager Møldrup

                                     Præst i Hvejsel og Ildved                præst i Kollerup og Vindelev

                                     Hvejselvej 67, 7300 Jelling             Kollerupvej 9A, 7300 Jelling                                                                    Tlf. 75873322 gsw@km.dk             Tlf.75871528 brm@km.dk                   

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Mob. 26 46 12 85 - Kollerupvej 9A