logo_ny.png


 Årets konfirmander!


 


Det sker 

   

SOMMERMØDE
 

Søndag den 19. juni er der sommermøde. Det er rykket frem til 10.30 hvor vi starter i Kollerup Kirke hvor familie-terapeut Birgitte Nygaard vil prædike.

Bagefter er der frokost med sandwich til kr. 50 på brandbjerg Højskole og efter en kop kaffe på menighedsrådenes regning er der foredrag med hhv. læge og familie-terapeut Poul og Birgitte Nygaard om et evigt aktuelt emne:


 

Familieliv. Hvad er en lykkelig familie?

Forventningerne til parforholdet og til familielivet er i dag store. Alt skal være perfekt, så den lille familie skal rumme rigtig meget.
Vi er sikre på at noget af det bedste forældre kan give deres børn - er forældre som er glade for hinanden. Det er de voksne i familien der har ansvaret for atmosfæren i familien, den som børn skal vokse op i.
Forholdet mellem børnebørn og bedsteforældre er ofte meget betydningsfuldt, det er ofte til gensidig glæde. Bedsteforældre kan være hjælpsomme, herlige og meget værdsatte. De kan også være det modsatte en pestilens, det kan de være hvis de ikke har løsrevet sig fra deres voksne børn, men stadig vil bestemme over deres gifte børn.
Hvis der er konflikter generationerne imellem vil det også her være børnene - børnebørnene det går ud over.
Derfor er det så vigtigt at vi forsøger at skabe respektfulde og trygge familier. Familier hvor forskelligheder er ønskelige, konflikter berigende og sorg nødvendig/uundgåelig.
Vi skal alle i en familie kunne sige nej med god samvittighed for at kunne sige ja af hjertet og ikke en masse halvhjertede ja, ja, jaer hvor vi egentlig hellere ville sige nej, så det til sidst ender i det helt store NEJ.
En af en fars vigtige opgaver er at lære sine sønner at sige nej til deres mor (vi har selv tre sønner).
Vi vil give vores bud på hvordan vi tror det kan lykkes at passe på vores familie. Vi tror på at problemer kan forebygges og at dårlige vaner kan ændres.
Det er vigtigt at vi passer på hinanden i en familie at vi respekterer hinanden som voksne selvstændige mennesker.


 


BESØG I SOGNENE FRA ANDRE HIMMELSTRØG

Søndag den 26. Juni kl. 14.00 er der en kort gudstjeneste i Jelling Kirke med altergang på engelsk og dansk v. Birgitte Møldrup for beboere på asylcentrene og alle andre der har lyst til gudstjeneste på en anden måde.

Men efter gudstjenesten cirka kl. 14.30 fylder vi bilerne og køre på besøg på et landbrug i Kollerup og drikker kaffe i Sognestuen. Vi slutter af med at se Vindelev kirke. Hvis man har tid og lyst til at være med og evt. fylde bilen må man gerne ringe til Birgitte Møldrup på 26461285


 

ÅBEN CAFE PÅ ASYLCENTRET I SANDVAD

Der er åben café næste gang i Sandvad Asylcenter, Vongevej 46, torsdag den 2. juni fra 15.30-17.00 med spil, kaffe, hygge, tegning for børnene osv. Alle er velkomne, også bare til at kigge ind og få en kop kaffe. Der er frivillige til at byde velkommen bl.a. sognepræst Birgitte Møldrup. (Tag hovedindgangen og trappen ned til højre).
 

Fremover vil der være åben café på Asylcenteret i Sandvad torsdag i lige uger kl. 15.30-17, hvor beboere og frivillige byder velkommen til hygge, kreative aktiviteter, spil og selvfølgelig kaffe og kage! Alle er velkomne og der er hver gang et par frivillige tilstede som byder indenfor. Cafeen er startet i et samarbejde mellem Røde Kors, to frivillige Mona Gerstrøm og Emmy Hauch samt sognepræst Birgitte Møldrup, i håbet om at skabe et hyggeligt sted, hvor asylansøgerne kan møde os og vi kan møde dem.


 

DAGENS ORD

Få et nyt bibelvers og en kort fortolkning hver dag. Klik ind på

DAGENS ORD  

 

SORGGRUPPE

Har du mistet og måske overvejet at være med i en sorggruppe! Så læs her


 

LOKALRÅDET I HOVEDKÆR

De mange beboerforeninger i vores område, Højskolen, kirkerne m.fl. er gået sammen i et fælles Lokalråd. Læs om Hovedkær Lokalråd her

 
 

INTERNATIONAL KIRKE

I JELLING -en menighed på mange sprog.

internat forside

Se nye datoer i 2016! Kom og være med til at byde andre indenfor i vores kirke-fællesskab. Se her.

 

 

Hvad gør man ved et dødsfald eller når barnet skal døbes? Se under

HVAD GØR MAN

 

LÆS OM:

 

LYSNINGEN

Brug skoven! Læs om ordensregler og reservationer

 

VISIONER

 

LÆSEKREDS

 

KIRKE FOR BØRN

kirkeforbørnF11-web

Vil du være minikonfirmand i 2016? så se her 


KIRKE-SKOLEKORET og SPIREKORET.

Hvornår synger de i kirken?

LÆS HER

 

KONFIRMANDER 2015-16 LÆS HER

 

MENIGHEDSRÅDS- 

MØDER
Se datoer i højre side under MØDEREFERAT


VINDELEV KIRKES ALTERTAVLE

Få historien bag altertavlen og se Knud Nielsens værksted. Se HER

  

KIRKENS ÅBNINGSTID?

Kollerup Kirke og Vindelev Kirke er åbne for besøgende alle ugens dage 8-17

Tilmeld nyhedsbrev


Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Kollerupvej 9A