logo_ny.png


 

Referat af menighedsrådsmøde d. 19. juni 2018

Afbud fra: Bente.

1.

Godkendelse/underskrivelse af referat fra møde d. 29. maj

Referat godkendt og underskrevet.

2.

Orientering ved regnskabsfører og kasserer

Kort orientering.

3.

Orientering ved formand – herunder gennemgang af E-post

Konsulentrunde d. 3. og 4. okt. 2018. Vi deltager ikke.

Som organist er ansat Ove Rasmussen, Jelling, pr. 15. august 2018.

4.

Orientering fra sognepræst

Kort orientering.

5.

Omdeling af kirkeblade

Der er lavet en skriftlig aftale med spejderne/ Runefolket i Ådal. Vi afventer underskrift.

6.

Kollerup Graverhus - status

Arkitekten er ved at lave udbudsmaterialet til nedbrydningen.

Træerne er fældede og der er rodfræset.

7.

Orientering ved udvalgene

·         Aktivitetsudvalg

Sommermøde søndag d. 24. juni 2018 m. Georg Metz.

Sangaftener onsdage: 24. okt. og 14.  nov. 2018.

Diakoniudvalget har holdt møde.

Der arbejdes med ”Sognevenner” – et forpligtende fællesskab.

·         Kirke / kirkegårdsudvalg

Kollerup

-          Ny trappe til loft. Der afventes en pris.

-          Menighedsrådet godkender forslag til aftale om Jelling Kirkes brug af kapel.

Vindelev

-          Kirken er blevet kalket.

-          Vi overvejer, om tårnet fremover skal kalkes hvert år.

·         Præstegårdsudvalg

Lysningen

Æbletræerne er blevet vandet.

Der er blevet udtyndet i skoven.

·         KirSam

Vi siger ja til, at man mod betaling kan bevare sin gravsten på kirkegården på to måder – efter at fredningstiden er udløbet:

1: selvvalgt sted i bunddække

2: i lapidariet.

Begge steder mod betaling – efter provstiets takster.

Brand- og beredskabskursus d. 13. september 2018 i Kollerup.

8.

Evt.

Ungdomspræst:

-          Der er oprettet 2 madklubber for unge mødre.

-          Der søges efter kirker til konfirmandturné i uge 6 - 2019.

-          Deltog v. Jelling Musikfestival med 4 præster.


 


 


 


 

MENIGHEDSRÅDSMØDER
2018


 

24. apr.

29. maj

19. jun. 

7. aug.

11. sep.

9. okt.

13. nov.

 


 


 

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Kollerupvej 9A