logo_ny.png

Kollerup – Vindelev

Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde d. 15. jan. 2019

Afbud fra: Ingen afbud.

1.

Godkendelse/underskrivelse af referat fra møde d. 13. nov. 2018

Referat godkendt og underskrevet.

2.

Orientering ved regnskabsfører

·         Herunder fastsættelse af honorarer til formand, kasserer, kirkeværge og kontaktperson.

Honorarerne godkendes.

Menighedsrådet har besluttet, at formanden – så vidt det er muligt – skal modtage et engangsvederlag i forbindelse med byggeriet af Sognehuset. Provstiudvalget kontaktes.

3.

Orientering ved formand –

herunder gennemgang af E-post

og status Kollerup graverhus

Der blev givet en generel orientering.

D. 21. jan. kl. 15.00 er der licitation vedr. byggeri af Sognehuset. Det foregår i sognestuen.

D. 5. feb. kl. 19.00 er der Generalforsamling i Distriktsforeningen. Det foregår i Jelling.

D. 27. marts kl. 19.00 er der Budgetsamråd i Skibet Kirkehus.

D. 24. april kl. 17.00 er der regnskabsmøde i Provstiudvalget i Jelling Sognehus.

D. 3. sept. kl. 19.00 er der Budgetsamråd i Vor Frelser Kirkehus.

4.

Orientering ved sognepræst

9 minikonfirmander startede i dag. Flere kommer til.

Præsterne har besluttet, at der fremover ikke laves cykeltur med konfirmander. I stedet arrangeres der en udflugt.

Deadline på Kirkebladet d. 22. feb.

5.

Orientering ved udvalgene:

·         Aktivitetsudvalg

·         Kirke/kirkegårdsudvalg

·         Præstegårdsudvalg

             Herunder Lysningen

·         KirSam

·         Sogneudflugt d. 7. maj.

·         Skovdag d. 11. maj.

·         Der afholdes sommermøde d. 2. juni.

·         Der drøftedes nyindkøb af børnebøger til kirkerne.

Kollerup:

-          Intet ny.

Vindelev:

-          Vindue er sat i tårnet.

Kirkesyn afholdes d. tirsdag d. 30. april kl. 16.00 med start i Vindelev Kirke. Herefter i Kollerup Kirke. Derefter menighedsrådsmøde.

Der er blevet lavet flis i skoven i dag.

Der søges en gravermedhjælper til 20 timer – i en tidsbegrænset stilling.

Samtalerne foregår først i februar.

Kirkegårdskonference d. 7. marts i Nyborg.

6.

Regler og rengøring i ny sognehus – hvordan?

Jesper Hammer fra Give menighedsråd fortalte om deres erfaringer om regler for et sognehus, hvor brugerne er både foreninger og menighedsråd.

Vi holder et ekstra møde, hvor vi planlægger regler og vedtægter.

7.

Valg af 2 personer til studietur.

Lørdag d. 31. august 2019 fra kl. 9.00 – 17.00.

Arrangører: Mette Wolsing og Jørgen Antonsen.

8.

Evt.

D. 5. marts er der repræsentantskabsmøde ved Ungdomspræsteriet.


 


 

 

 


 


 

MENIGHEDSRÅDSMØDER
 

2019:

 

15. januar

19. februar

19. marts

30. april

28. maj

25. juni

13. august

24. september

29. oktober

26. november


 


 

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Kollerupvej 9A