logo_ny.png


KIRKE FOR BØRN I JELLING KOLLERUP VINDELEV HVEJSEL ILDVED 2016kirke for børn


 

BØRNETEATER I HVEJSEL KIRKE

Torsdag den 21. januar kl. 17.00. Se hjemmesidens forside! 


 

FASTELAVN I FEBRUAR

HVEJSE og JELLING KIRKE
Fastelavnssøndag den 7. februar er der familiegudstjeneste i Jelling Kirke kl. 10.30 v. Kristian Bøcker og i Hvejsel Kirke kl. 13.30 v. Gitte Wetche og Birgitte Møldrup. Der er tøndeslagning efter begge gudstjenester - ved sognehuset i Jelling og på Kollerup Skole - og man må meget gerne komme til gudstjeneste udklædt.

 

FORÅRSGUDSTJENESTE I APRIL

JELLING KIRKE
Onsdag den 6. april kl. 17.00 i Jelling Kirke skal vi hilse foråret velkommen med maner med gode børnesange og -salmer, som vi skal lære at synge sammen med organist Henrik Rosendal. Der er pizza i sognehuset efter gudstjenesten.

 

GUDSTJENESTE I MAJ

JELLING KIRKE
Onsdag den 25. maj kl. 17.00 i Jelling Kirke Gitte Wetche og organist Henrik Rosendal. Der er pizza i sognehuset efter gudstjenesten.

 

FYRAFTENSSANG I SEPTEMBER

KOLLERUP KIRKE
Torsdag den 15. september kl. 17.00 i Kollerup Kirke er der fyraftenssang især for børn, men også for alle andre! Bagefter spiser vi pølser og brød i ”Lysningen” i præstegårdsskoven.
 

MINI-GUDSTJENESTE I OKTOBER

JELLING KIRKE
Tirsdag den 11. oktober kl. 17.00 i Jelling Kirke er der gudstjeneste, hvor vi synger efterårssalmer og hvor årets minikonfirmander får deres diplom. Der er fællesspisning i sognehuset bagefter.

 

 

INFO
Man kan deltage i alle gudstjenester uden tilmelding, men hvis man vil spise med, skal man tilmelde sig til præstesekretær, Marianne Kristoffersen MAK@KM.DK senest to dage før.
www.jellingkirke.dk
www.kollerupkirke.dk
www.hvejselkirke.dk

Kollerup og Vindelev Sogne, Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup - brm@km.dk - Tel. 75 87 15 28 - Kollerupvej 9A